Havbruksrettsdagen 2021 – Megatrender i akvakultur

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, men retter seg først og fremst mot jurister og andre som jobber med havbruksrett.

Dato fra

06.05.2021 11.30

Dato til

06.05.2021 13.00

Hvor

Teams

PROGRAM

 • Innledning ved Grunde Bruland, Wikborg Rein
 • Havbruk til havs ved Martin Bryde, Wikborg Rein
 • Lukkede anlegg i sjø ved Grunde Bruland, Wikborg Rein
 • Landbasert anlegg ved Heidi Ann Vestvik-Bruknapp, Wikborg Rein
 • Status pågående prosesser ved Christopher Grøvdal Rønbeck, Fagdirektør, NFD
 • Regulatoriske perspektiver fra sammenlignbare næringer
  ved Ola Mestad, Professor, Nordisk institutt for sjørett, UiO
 • Oppsummerende refleksjoner
  Ola Mestad, Martin Bryde, ordstyrer Grunde Bruland 

Faglig utbytte
Vi ser frem til gode diskusjoner og deling av kunnskap og håper at nettopp du deltar digitalt denne dagen. Utbyttet er en samling unik kunnskap du kan ta med og bruke aktivt i ditt daglige virke.

Eventet er nå avsluttet

Ønsker du å motta presentasjonene kan du registrere deg her.

button-opptak-av-webinar.png

 

 

Les boken Materialsamling i Havbruksrett

Du kan også laste ned boken her.