Havbruksrettsdagen light - webinar

Wikborg Rein inviterer i år til et timelangt webinar som erstatning for vår årlige Havbruksrettsdag. Vi er glad for å ha med oss Martin Bryde fra Nærings- og fiskeridepartementet i tillegg til egne foredragsholdere.

Dato fra

11.06.2020 12.00

Dato til

11.06.2020 13.00

Hvor

Webinar


12.00–12.05
Introduksjon – Grunde Bruland, Wikborg Rein

12.05–12.25 Utviklingstrekk i nyere forvaltningspraksis om utviklingstillatelser: Grunde Bruland, Wikborg Rein

12.25–12.40 Oppdatering av tiltak som er relevante for havbruksnæringen – korona situasjonen: Martin Bryde, Nærings- og fiskeridepartementet

12.40–13.00 Regelverket om MTB-reduksjon og praktiseringen av dette: Heidi Ann Bruknapp, Wikborg Rein 

Klikk på Påmelding under for å motta kode til pålogging. Lenken til pålogging vil du motta ca. 2 timer før webinaret starter.

Har du kolleger som kan ha interesse av dette webinaret? Del gjerne denne invitasjonen, eller tips oss: smi@wr.no.

For faglige spørsmål ta kontakt med Grunde Bruland på gbl@wr.no.