Havbruksrettsdagen 2019

Hvert år arrangerer Wikborg Reins Bergens-kontor Havbruksrettsdagen i begynnelsen av mai. Halvdagsseminaret er et faglig seminer der målet er å dele og utveksle kunnskap og erfaringer om det regulatoriske innen havbruksretten, og reflektere over bransjen gjennom gode diskusjoner og deling av kunnskap. Seminarets innhold fastsettes etter det som til enhver tid er aktuelt for næringen.

Dato fra

09.05.2019 10.00

Dato til

09.05.2019 15.00

Hvor

Bergen

Vel så viktig er den uformelle praten i etterkant. Derfor tar vi oss tid til uhøytidelig mingling med god mat og drikke etter den faglige delen. Utbyttet er en samling som gir unik kunnskap deltakerne kan bruke aktivt i sitt daglige virke og samtidig et viktig møtepunkt for alle som praktiserer innenfor havbruksretten.  

Seminaret retter seg først og fremst mot jurister og andre regelbrukere innen havbruksnæringen, men er åpent for alle med interesse for de aktuelle temaene. Seminaret søkes godkjent for etterutdanningspoeng for advokater. 

Ønsker du å delta? Send en e-post til smi@wr.no

Foreløpig dato for neste arrangement er 9. mai 2019