HR-forum: Kontroll og overvåking av ansatte

Dato fra

15.01.2020 15.00

Dato til

15.01.2020 17.00

Hvor

Hotell Norge, Studio 3 2. etg., Bergen

Ansatte har rett til personvern og privatliv på jobb. Hvilke kontrolltiltak kan arbeidsgiver iverksette for å sikre forsvarlig drift av virksomheten? Kan arbeidsgiver kreve innsyn i ansattes epost-kasse?

På dette tredje HR-forumet belyses hva som utgjør et kontrolltiltak, hvilke regler som gjelder og hva som er det viktigste du som arbeidsgiver må tenke på.
Det vil som vanlig bli satt av god tid til spørsmål og diskusjon, og servert deilig mat og drikke.

For faglige spørsmål ta kontakt med:
Partner Fredrik Gisholt, fgi@wr.no
Specialist Counsel Gry Hvidsten, ghv@wr.no