HR-forum: Varsling i arbeidslivet – fallgruver ved håndtering av varsling

Wikborg Rein og Kari Breirem gir deg innblikk i hvordan varsling bør håndteres.

Dato fra

30.04.2019 15.00

Dato til

30.04.2019 17.00

Hvor

Hotel Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4, Bergen


Dette er det første arrangementet i en rekke av flere hvor Wikborg Reins arbeidsrettsteam inviterer HR-ansvarlige og andre med personalansvar til samlinger med ulike aktuelle temaer. Denne gangen har de med seg advokat Kari Breirem, kjent som varsleren i "Tønne-saken", og sammen vil de gi deg tips og råd til hvordan håndtere varslingssaker i din virksomhet.  

PROGRAM

15.00–15.45: Wikborg Reins arbeidsrettsteam redegjør for fremgangsmåten når bedriften mottar et varsel. Hva er egentlig omfattet av varslingsbegrepet? Hvilke prosesser bør igangsettes? Hvordan håndterer man varsleren og den det varsles om? Hva gjør man hvis man mistenker at varslingsinstituttet blir misbrukt? Det vil bli gitt konkrete tips samt forslag til varslingsregler som bedriften må ha på plass. 

15.45–16.00 Pause og mat

16.00-17.00: Vår gjesteforeleser, advokat Kari Breirem, er kjent som varsleren i "Tønne-saken". Hun varslet om en mistenkelig faktura og ble avskjediget fra sin stilling som direktør i et av Norges største advokatfirma. Breirem har omfattende erfaring med varslingsregelverket som deltaker i referanseutvalget for vurdering av varslingsbestemmelsene. Breirem vil fortelle om sin personlige erfaring som varsler, og forklare hvordan hun mener varslingssaker bør håndteres.

Har du faglige spørsmål kontakt Fredrik Gisholt, Christine Larsen Kalsvik eller Elisabeth Andenæs.