Hva betyr taksonomien for den norske kraftbransjen?

For norsk kraftbransje vil innholdet i EUs taksonomi få stor betydning. Gjennom å identifisere aktiviteter som kan bidra vesentlig (substantial contribute) til ett av EUs seks miljømål samtidig som de ikke forårsaker vesentlig skade på noen av de fem andre miljømålene, er EUs taksonomi et verktøy for å klassifisere bærekraft. Formålet med klassifiseringen er å styre kapitalen mot "grønne" prosjekter.

Dato fra

21.04.2021 09.00

Dato til

21.04.2021 11.00

Hvor

Webinar

Norsk kraftbransje har et stort potensiale da produksjon av fornybar energi er blitt utpekt som en bransje som har potensiale til å bidra vesentlig til å få ned klimautslipp (miljømål 1) og i tilpasningen til klimaendringene (miljømål 2). Samtidig har arbeidet med å utvikle de spesifikke tekniske kravene til bransjen antydet at kravene vil kunne bli utfordrende for enkelte deler av kraftbransjen.

21. april vedtas de endelige tekniske screeningkriteriene for de to første miljømålene. Vannkraft er ansett som en bærekraftig aktivitet, men må dokumenteres. I dette webinaret ser vi på hva dette betyr, hva taksonomien innebærer for den norske kraftbransjen, og hvordan bransjen jobber med dette.

Program:

09.00 – 09.40: Presentasjoner

  • Hva er EUs taksonomi og hvordan slår den ut for vannkraftnæringen
    Elise Johansen, Specialist Counsel og leder av faggruppen for bærekraft, hav og klima Wikborg Rein
  • EU Sustainable Finance for Statkraft
    Anya Bissessur, Senior Advisor Regulatory Affairs and Compliance, Statkraft

09.40 – 10.30: Paneldebatt

I paneldebatten diskuterer vi hvilke konsekvenser EUs taksonomi og de vedtatte tekniske screeningkriteriene vil få for norsk kraftbransje. Hvilke muligheter ligger i dette systemet og hvilke begrensninger innebærer dette for bransjen? Vi diskuterer prosessen frem mot vedtagelsen av kravene og hvordan norske myndigheter og interesseorganisasjoner har jobbet opp mot EU-systemet. Kan øvrig norsk næringsliv lære av dette og hva bør næringsliv og myndigheter gjøre i tiden fremover hvor resten av taksonomiens miljømål og nye bransjer skal inkluderes?

Du møter Birgitte Jourdan-Andersen, leder for Energi Norges brusselkontor, Rønnaug Sægrov Mysterud, Vice President – Head of EU Affairs i Hydro, Line Asker, Director – the Governance Group. Webinaret ledes av Elise Johansen, Specialist Counsel, Wikborg Rein.

10.30 – 11.00: Vi åpner for spørsmål til panelet.

Velkommen!

button-meld-deg-paa-her-250-black.png