Mangfold i voldgift – invitasjon til seminar

Wikborg Rein og BAHR har gleden av å invitere til et seminar om mangfold i voldgift tirsdag 30. august. Seminaret er basert på en spørreundersøkelse vi gjennomførte i 2021 og 2022 om mangfold i voldgift.

Dato fra

30.08.2022 17.00

Dato til

30.08.2022 19.30

Hvor

BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Det internasjonale voldgiftsmiljøet har den siste tiden på flere måter tatt opp behovet for mer mangfold i voldgift. I perioden 2021-2022 har Wikborg Rein og BAHR gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til nettopp dette temaet, og særlig kjønns- og aldersbalanse ved oppnevning av voldgiftsdommere. Se artikkel i Advokatbladet.

Hovedresultatene av undersøkelsen vil bli presentert på et seminar etterfulgt av paneldebatt med et svært kompetent panel.

Program:

Presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelsen, ved Ola Ø. Nisja og Ulrikke Størseth (Wikborg Rein), Atle Skaldebø-Rød (BAHR) og Bodil Kristine Høstmælingen (CLP).

Nordisk paneldiskusjon:

Mangfold i voldgift – hva er status i Norden? Legger vi nok vekt på mangfold når vi oppnevner voldgiftsdommere? Hva er årsakene til mangelen på mangfold? Hva kan vi gjøre for å fremme mangfold?

  • Giuditta Cordero-Moss, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, ordstyrer
  • Marie Nesvik, partner, Wikborg Rein
  • Gisela Knuts, Independent Arbitrator, Helsinki
  • Amund B. Tørum, professor, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett
  • Jacob Møller Dirksen, partner, Accura, København

Vi avslutter med mingling og servering.

Velkommen!

button-meld-deg-paa-her-250-black.png

Fra venstre Bodil Kristine Høstmælingen (CLP), Atle Skaldebø-Rød (BAHR) og Wikborg Reins Ola Ø. Nisja og Ulrikke Størseth.