Næringseiendom - Markedsmessige og rettslige utfordringer i utviklingsprosjekter

Kunsten med gode utviklingsprosjekter er å skape gull av gråstein. Dette krever gode kunnskaper om kommersielle og juridiske utfordringer ved transformasjon av fast eiendom.

Dato fra

16.10.2019 08.00

Dato til

16.10.2019 10.00

Hvor

Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass 1, Bergen

På dette frokostseminaret ser vi nærmere på trender i markedet og kontraktpraksis for å belyse de typiske utfordringene som må håndteres.

Wikborg Rein og WPS ønsker i felleskap å invitere deg til frokostseminar:
Sted: Grand Selskapslokaler, Bergen
Dato: 16. oktober 2019
Tidspunkt: 08.00 til 10.00

Program
08.00 – Frokost, registrering og mingling
08.30 – WPS – Verdsettelse av eiendomsutviklingsprosjekter, 
ved John Kenneth Porten
09.00 – Pause
09.15 – Wikborg Rein – Overdragelse av eiendomsutviklingsprosjekter,
ved Bjørn Frode Skaar
09.45 – Spørsmål og diskusjon

For faglige spørsmål, ta kontakt med Bjørn Frode Skaar bfs@wr.no.