Mino.Mentor Informasjonsmøte

Advokatbransjen kan for mange fremstå som litt konservativ. Dette ønsker vi å endre. I samarbeid med Mino.Jur lanserer Wikborg Rein derfor en ny mentorordning for studenter som vil lære mer om mulighetene som finnes etter studiene: Mino.Mentor.

Dato fra

04.04.2019 17.00

Dato til

04.04.2019 19.30

Hvor

Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo

Ønsker du å høre mer om mentorordningen? Kom på informasjonsmøte hos Wikborg Rein torsdag 4. april klokken 17.00.

Les mer om Mino.Mentor her!

Praktisk om programmet og hvordan man søker

Du søker på ordningen ved å skrive deg opp på liste etter informasjonsmøte hos Wikborg Rein eller ved å sende en e-post til Minojur innen 10.april 2019. Oppstart for mentorordningen er mai 2019 og være et pilotprosjekt ut 2019.  Alle studenter med minoritetsbakgrunn er velkommen til å søke!

Selve mentorordningen starter med en fellessamling der både studenter og mentorene deltar. Som student vil du der få tildelt en advokat/advokatfullmektig som mentor fra Wikborg Rein. Student og mentor vil deretter avtale neste treff og tema seg imellom. Du som student har selv ansvar for å delta på samt foreslå temaer til treffene, men spør gjerne din mentor om råd eller se våre tips til temaer som du vil få utdelt på fellessamlingen.