Mino.Mentor Informasjonsmøte

Advokatbransjen kan for mange fremstå som litt konservativ. Dette ønsker vi å endre. I samarbeid med Mino.Jur lanserer Wikborg Rein derfor en ny mentorordning for studenter som vil lære mer om mulighetene som finnes etter studiene: Mino.Mentor.

Dato fra

04.04.2019 17.00

Dato til

04.04.2019 19.30

Hvor

Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo

Ønsker du å høre mer om mentorordningen? Kom på informasjonsmøte hos Wikborg Rein torsdag 4. april klokken 17.00.

 

Praktisk om programmet og hvordan man søker

Du søker på ordningen ved å skrive deg opp på liste etter informasjonsmøte hos Wikborg Rein eller ved å sende en e-post til Minojur innen 10.april 2019. Oppstart for mentorordningen er mai 2019 og være et pilotprosjekt ut 2019.  Alle studenter med minoritetsbakgrunn er velkommen til å søke!

Selve mentorordningen starter med en fellessamling der både studenter og mentorene deltar. Som student vil du der få tildelt en advokat/advokatfullmektig som mentor fra Wikborg Rein. Student og mentor vil deretter avtale neste treff og tema seg imellom. Du som student har selv ansvar for å delta på samt foreslå temaer til treffene, men spør gjerne din mentor om råd eller se våre tips til temaer som du vil få utdelt på fellessamlingen.