Næringseiendom - Markedsutsikter og nye formkrav

Wikborg Rein inviterer til frokostseminar i samarbeid med WPS Næringsmegling

Dato fra

18.02.2020 08.00

Dato til

18.02.2020 10.00

Hvor

Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass 1, 2. etg. Bergen

Markedet for næringseiendom i Bergen har satt rekorder drevet av sterk etterspørsel, lave renter og leieprisvekst. WPS Næringsmegling tar pulsen på markedet og presenterer investeringsmuligheter. I tillegg kom det den 1. januar 2020 nye regler om oppkjøpsfinansiering av aksjeselskaper. Dette er endringer som vil stå sentralt ved overdragelse av næringseiendom. På noen områder, som for utviklingseiendommer, gir dette nye muligheter. Motstykket er skjerpede formkrav som alle i bransjen må forholde seg til.

PROGRAM
08.00 – Frokost, registrering og mingling
08.30 – Høy aktivitet i markedet for næringseiendom i Bergen
ved Lars-Erik Wirsching, WPS Næringsmegling
09.00 – Pause
09.15 – Nye regler om oppkjøpsfinansiering – muligheter og fallgruver
ved Filip Truyen, Wikborg Rein
09.45 – Spørsmål og diskusjon