Rapportering innen bærekraft (ESG) - nye og utvidede lovkrav

Næringslivets ansvar for at det ikke foregår brudd på grunnleggende menneskerettigheter i egen verdi-/leverandørkjede har vært gjenstand for stadig mer omfattende regulering det siste tiåret. Frivillig etterlevelse av globalt anerkjente "soft law" standarder, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, har ikke vært tilstrekkelig. Normene i disse globale standardene blir nå i økende grad gjort rettslig bindende både i Norge og andre land.

Dato fra

17.08.2021 08.30

Dato til

17.08.2021 09.15

Hvor

Webinar

I juni 2021 ble den nye Åpenhetsloven vedtatt her i Norge. Denne medfører en plikt for større virksomheter, som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, til å redegjøre offentlig for gjennomførte aktsomhetsvurderinger. I tillegg har store selskaper allerede krav til samfunnsansvarsrapportering etter regnskapsloven § 3-3c og rapporteringskrav etter relevant EU lovgivning. 

Den 17. august kl. 08.30-09.15 inviterer Wikborg Rein i samarbeid med Norsk Hydro til et webinar om den nye Åpenhetsloven og krav til rapportering som gjelder etter denne og andre lover. Webinaret vil ha særlig fokus på risiko for menneskerettighetsbrudd og brudd på plikten til å sikre anstendige arbeidsforhold, samt hvordan virksomhetene kan rapportere på en mest mulig effektiv måte. Du får høre fra Nina Schefte, Group Sustainability i Norsk Hydro og Åsne Øyehaug, CSR manager i Norsk Hydro, samt Elisabeth Roscher, medlem av advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, samt partner og leder av compliance-teamet i advokatfirmaet Wikborg Rein og hennes kollega Tine Vigmostad, senioradvokat i compliance- og bærekraftstemaet i Wikborg Rein. Det blir også anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.  

Webinaret er gratis.

 

button-meld-deg-paa-her-250-black.png

 

ny-hydro-logo-mal_980x674.jpg