Riktig timing for kommersiell satsing på hydrogen?

Hydrogen er en avgjørende teknologi for å avkarbonisere industrisektoren, og mange mener timingen nå er riktig for en kommersiell satsing.

Dato fra

18.08.2021 09.00

Dato til

18.08.2021 10.00

Hvor

Webinar

I dette webinaret ser vi på hva som må til for at hydrogen skal bli kommersielt bærekraftig. Sammen med Corporate Communications arrangerer Wikborg Rein en debatt om hvilke rammevilkår industrien trenger for å utnytte tilgjengelig fornybar energi til hydrogenproduksjon. På webinaret får du presentert perspektiver fra industriaktører, bransjerådgivere og fra bransjeforeningen Energi Norge.

Per Christian Eriksen leder hydrogensatsingen til Norsk Hydro. Før han begynte i Hydro jobbet Per Christian 19 år i Aker Solutions der han blant annet ledet Corporate Strategy avdelingen og hadde ansvar for hydrogen og nye forretningsområder. Sammen med resten av Hydros ekspert-team skal Per Christian bl.a. sørge for at gass blir byttet ut med grønt hydrogen på aluminiumsfabrikkene til Hydro, og levere energibæreren til sektorer som tungtransport, industri og skipsfart.

Birgitte Jourdan-Andersen leder Energi Norges hovedkontor i Brussel, som har som mål å overvåke utviklingen av fornybarnæringens rammebetingelser og sikre Norges interesser i utviklingen av europeisk energi- og klimapolitikk. Sammen med resten av teamet i Energi Norge jobber Birgitte blant annet med implementeringen av et felleseuropeisk regelverk, og koordineringen av Energi Norges påvirkningsarbeid for å sikre norske fornybarinteresser.

Tormod Ludvik Nilsen er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein der han leder firmaets energiavdeling. Tormod bistår med juridisk rådgivning for norske og internasjonale kraftselskaper og finansielle investorer innenfor vannkraft, vindkraft, nett og nye teknologier. Han har ledet en rekke transaksjoner og energiprosjekter de siste årene, og er også engasjert som rådgiver for flere sentrale batteri- og hydrogenprosjekter i Norge.

Håkon Hjelstuen er analytiker i fornybarselskapet Aker Horizons, som utøver aktivt eierskap i selskaper som Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen. Før han begynte i Horizons jobbet Håkon som analytiker i Danske Bank, der han blant annet dekket områdene ESG og shipping, og opparbeidet seg god innsikt i hvordan EU-taksonomien slår ut for selskapene på Oslo Børs.

 

button-meld-deg-paa-her-250-black.png