Taksonomiens krav og betydning for eiendomsbransjen

I dette frokostseminaret skal Elise Johansen, Marius Egeberg og Christian Cederkvist fra Wikborg Rein se nærmere på taksonomien, kravene som oppstilles i taksonomien til aktørene i eiendomsbransjen og betydningen dette vil få for bransjen.

Dato fra

11.05.2022 08.30

Dato til

11.05.2022 10.00

Hvor

Dronning Mauds gate 11, Oslo

Bygninger står for ca. 40% av energikonsumet og ca. 36% av karbonutslippene i EUs medlemsland. Et av taksonomiens sentrale mål er derfor å stimulere bygg- og eiendomsmarkedet slik at investeringene vris mot mer energieffektive bygninger. Ved å gjøre det økonomisk gunstig å investere i bygge- og renovasjonsprosjekter som oppfyller taksonomiens nærmere spesifiserte screeningkriterier, gis både byggeselskapet og investeringsselskapet insentiver til å prioritere slike prosjekter. Taksonomien vil dermed utvilsomt få konsekvenser for bygg- og eiendomssektoren.

På dette frokostseminaret tar vi for oss hvordan taksonomien vil ha store konsekvenser for aktørene i eiendomsbransjen, samt de screeningkriteriene som stilles for de ulike aktivitetene i bransjen; oppføring av nybygg, anskaffelse av eiendom og renovering/miljøtiltak i eksisterende bygninger.

Program:

08.30-09.00: Registrering og frokost

09.00-09.45: "Taksonomiens krav og betydning for eiendomsbransjen" med Specialist Counsel Elise Johansen, Partner Marius Egeberg, advokatfullmektig Christian Cederkvist fra Wikborg Rein

09.45-10.00: Spørsmål og diskusjon

 

button-meld-deg-paa-her-250-black.png