Webinar: AIFMD Review (AIFMD II) - Hva skjer nå?

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ble vedtatt på EU-nivå i 2011, og trådte i kraft i Norge i 2014. Et tiår er snart gått siden vedtakelsen av direktivet, og Europakommisjonen legger opp til en gjennomgang og etterfølgende oppdatering av AIFMD. I denne forbindelse har European Securities and Markets Authority (ESMA) publisert en oppsummering over hvilke endringer som de mener burde gjøres i AIFMD II.

Dato fra

28.01.2021 12.00

Dato til

28.01.2021 12.45

Hvor

Webinar

Wikborg Reins faggruppe for kapitalforvaltning og finansregulatorisk inviterer til webinar, hvor vi skal gi en oversikt over:

  • De viktigste forslagene til endringer fra ESMA; og
  • Veien videre mot AIFMD II.

Presentasjonen kan lastes ned her.

 

Snorre.jpgWebinaret ble holdt av Snorre Nordmo, Specialist Counsel i Wikborg Rein. Snorre jobber særskilt med kapitalforvaltning og finansregulatoriske problemstillinger, og har bred erfaring fra både tjenestesiden og kundesiden i bransjen. Han kom til Wikborg Rein fra stilling som General Counsel i  Sector Asset Management-gruppen. Snorre har jobbet med AIFMD helt fra implementeringen av regimet. 

Dersom du har spørsmål tilknyttet presentasjonen eller forslag til fremtidige webinarer, er det bare å sende e-post til Snorre Nordmo.