Webinar: Bærekraft og nye rapporteringskrav – slik påvirkes norske selskaper

Nye og mer omfattende krav til rapportering av bærekraft og klimarisiko er på full fart inn i EU og Norge, og for å være attraktive i markedet og for å få tilgang til kapital, vil alle selskaper og virksomheter tvinges til å forholde seg til de nye kravene.

Dato fra

17.03.2021 09.00

Dato til

17.03.2021 10.00

Hvor

Webinar

Det siste året har EU-taksonomien vært på alles lepper. Hvem som påvirkes, hvordan og hva selskapene bør gjøre for å møte de nye kravene fra EU har vakt både interesse, debatt og sannsynligvis en god del forvirring. En av de viktigste pliktene som springer ut av taksonomien og tilhørende endringer i blant annet offentliggjøringsforordningen, er nye og mer omfattende krav til rapportering av bærekraft og klimarisiko.

De nye kravene vil endre praksis ikke bare for de som er pliktige til å rapportere, men vil ha konsekvenser for alle aktører, selskaper og virksomheter.

Nå haster det mer enn noen gang å komme i gang med rapporteringen og ikke minst ta en gjennomgang av virksomhetens bærekraftskommunikasjon!

Den 17. mars inviterer vi til et gratis webinar om bærekraftsrapportering sammen med Corporate Communications

På webinaret vil deltakerne få vite mer om både EU-taksonomien, den nye bærekraftsloven, og hvordan man på en god og troverdig måte kan kommunisere om virksomhetens bærekraftsarbeid.


button-meld-deg-paa-her-250-black.png

Foredragsholdere

Elise Johansen, Wikborg Rein
Elise Johansen er Specialist Counsel i Wikborg Rein og leder firmaets fagområde for bærekraft, klima og havforvaltning. Elise er professor i rettsvitenskap og en av Norges ledende jurister innen fagfeltet. Hun har spesialisert seg på internasjonale og nasjonale regler innen hav- og miljøretten, inkludert EUs regelutvikling og EUs Green Deal Policy. Elise bistår virksomheter innen en rekke ulike bransjer med spørsmål knyttet til implementering av bærekraftkrav og klima- og bærekraftrapportering.

Elise Fischer, Corporate Communications
Elise Fischer jobber med finansiell kommunikasjon og selskapskommunikasjon, og bistår hovedsakelig private og børsnoterte selskaper innen tjenesteytende sektor, industri og energi. Hun er oppdatert på det som rører seg innen bærekraft, og er sertifisert rådgiver i den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering, General Reporting Initiative (GRI). Sammen med flere av CCs rådgivere har hun bistått en rekke private og børsnoterte selskaper med bærekraftsrapportering og bærekraftskommunikasjon.