Wikborg Rein og ODA-nettverket: Ettermiddagsseminar om arbeidsrett i tech-bransjen

Wikborg Rein og ODA-nettverket inviterer til ettermiddagsseminar og sommeravslutning 15. juni 2022 kl. 16.30. Temaet er arbeidsrett i tech-bransjen, med særlig fokus på likestilling i ansettelsesprosessen.

Dato fra

15.06.2022 16.30

Dato til

15.06.2022 20.00

Hvor

Dronning Mauds gate 11, Oslo

Det er mange problemstillinger knyttet til ansettelsesprosesser, og vi inviterer derfor til en innføring holdt av Wikborg Rein-advokat Elisabeth Andenæs og Anette Moldrem fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. De vil gi deg en oversikt over de største fallgruvene ved ansettelsesprosessen, med et særlig fokus på forbudet mot diskriminering på bakgrunn av kjønn. Andenæs og Moldrem vil beskrive hva det kan være lurt å være obs på både som arbeidstaker og arbeidsgiver, og vil også gi tips og råd om hva det kan være spesielt viktig å tenke på som kvinnelig arbeidssøker og arbeidstaker. Det vil selvfølgelig være åpent for å stille spørsmål.

Om Anette Moldrem

Anette Moldrem har lang og bred erfaring med diskrimineringsrett og arbeidsrett fra Tekna, Utdanningsforbundet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). I LDO jobber hun primært med diskriminering i arbeidslivet. I Tekna jobbet hun med tariffrettslige spørsmål og oppfølging av tillitsvalgte. I Utdanningsforbundet bisto hun medlemmer med arbeidsrettslige problemstillinger.

Om Elisabeth Andenæs

Elisabeth Andenæs er senioradvokat i Wikborg Rein. Elisabeth arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tvisteløsning innenfor kontraktsrett, og har bred erfaring med prosesser for de alminnelige domstolene og voldgift. Elisabeth bistår nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor løpende arbeidsrettslig bistand, herunder spørsmål om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, sykdomsoppfølging, varsling og spørsmål om tariffavtaler. Elisabeth har håndtert en rekke arbeidsrettslige tvister for domstolene, og har omfattende erfaring med forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Agenda:

16.30-17.00: Mingling og enkel servering

17.00-17.45: Faglig del I

17.45-18.00: Pause

18.00-18.45: Faglig del II

18.45: Asiatisk tapas og mingling

 

Velkommen!

Nettverkstreffet er for medlemmer av ODA-Nettverket.

button-meld-deg-paa-her-250-black.png