Ålesund-seminaret: Finansiering, skipsbygging og styreansvar

Dato fra

06.09.2018 12.30

Dato til

06.09.2018 16.00

Hvor

Scandic Parken, Storgata 16, Ålesund

Registrering fra kl. 12.00.
Fra kl. 16.00 inviterer vi til mingling med servering og forfriskninger

Arrangementet er gratis 

PROGRAM

 • Velkommen ved Wikborg Rein og Næringsforeningen – Ålesundregionen
 • Innleder Per R. Sævik, Havila: Er bankene fortsatt til stede for å bistå med tradisjonelle finansielle løsninger eller må vi finne frem til nye modeller?
 • Partner Stein Pettersen: Særskilte låne- og finansieringsløsninger fra andre enn tradisjonelle banker
 • Kort pause
 • Innleder Geir Johan Bakke, Havyard: Utfordringer og muligheter for skipsbygging i Norge
 • Partner Øyvind Axe: Skipsbygging – alternativer til refundgarantier?
 • Pause
 • Innleder Didrik Munch, tidl. Schibsted m.fl.: Praktisk styrearbeid under ansvar
 • Partner Per Magne Strandborg: Styreansvar – hvordan unngå ansvarseksponering
 • Kort oppsummering og takk
 • Mingling med tapas & forfriskninger

Meld deg på HER – NB! Begrenset antall plasser

 

Wikborg Rein takker Næringsforeningen – Ålesundregionen og Fiskebåt Vest for samarbeidet!

 

FOREDRAGSHOLDERE

Per R. Sævik er skipsreder og tidligere politiker (KrF), men først skipper og fiskebåtreder, og ledet Fiskebåtredernes Forbund 1979–1983. Sævik har startet tre supplyrederier, og innledet supplyrederiklyngen på hjemstedet Fosnavåg. Sævik Supply ble stiftet i 1981 og solgt til Trico Marine i 1997. Havila Supply ble børsnotert i 1998. Fem år senere ble skipene solgt til Bourbon Groupé, og i 2005 ble Havila Shipping børsnotert. I perioden 1996–1998 var Sævik president i Norges Rederiforbund.

Sævik var Herøys ordfører 1988–1989 og innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal 1989–1993, etter å ha vært vararepresentant siden 1977. På Stortinget satt Sævik i forsvarskomiteen 1989–1990 og kommunal- og miljøvernkomiteen 1990–1993, fra 1990 også som nestleder i kontrollkomiteen. Han frasa seg renominasjon i 1993. Han var styreleder i Helse Midt-Norge RHF 2004–2006.

Havila-gruppen, som omfatter Havila Shipping ASA, Volstad Maritime AS, Havyard Group ASA, betydelige eiendomsinvesteringer, hotell i Norge og utenfor Norge, samt Norges største fergerederi, Fjord1. Gjennom Fjord1 er også Havila-gruppen delaktig i en betydelig satsing på miljøvennlig reiseliv gjennom The Fjords, samt aksjonærer i Fjord Tours og Widerøe. Reiselivssatsingen tas nå et steg videre gjennom å bli tildelt 4 skip i Kystrute-anbudet samt ei lokal hotellsatsing med 45 prosent i Thon Hotel Fosnavåg, oppkjøp av Hotell Ivar Aasen i Ørsta og Hotel Raftevold i Hornindal.

Kongen utnevnte i 2012 Sævik til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats for skipsfartsnæringen»

 

Geir Johan Bakke er konsernsjef i Havyard Group ASA og er utdannet Master Mariner/ Sjøkaptein. 

Bakke er styreleder i flere selskaper, blant andre i Fosnavaag Havfiske AS, Havyard Ship Technology AS, Mmc First Process AS, Havyard Design & Solution AS og Fosnavaag Holding AS, for å nevne noen.

 

Didrik Munch er utdannet fra Statens Politiskole i Oslo og cand. jur fra Universitetet i Bergen og har advokatbevilgning.

Munch har jobberfaring fra Oslo og Bergen Politikammer som politibetjent og fullmektig/adjutant. 10 år i DnB systemet, de siste årene som divisjonsdirektør for bedriftsmarkedet og satt i konsernledelsen.
Han har arbeidet 20 år i Schibsted systemet, hvorav 10 år som administrerende direktør i Bergens Tidende og 10 år som konsernsjef i Media Norge/Schibsted Norge.

Munch har omfattende styreerfaring som styreleder i Hansa Borg Bryggerier og GC Rieber, og Storebrand ASA, styremedlem i Norgesmøllene, i Nye Wermlands Tidningen AB, Lerøy Seafood Group ASA, Schibsted Media, Grieg Star Group, styreleder i SH Holding (Solstrand Fjordhotell). Han har i tillegg som en del av jobben i Schibsted vært styreleder i en årrekke i VG, BT, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Finn.no. og Schibsted Vekst.

 

Per Magne Strandborg er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er bl.a. tilknyttet fagområdet prosedyre. Strandborg har i en årrekke bistått norske og utenlandske bedrifter med oppkjøp, fisjoner, fusjoner, salg og restruktureringer. Videre har han ledet og forestått kontraktsforhandlinger innenfor sektorene fast eiendom og entreprise. Strandborg har prosedert en rekke sivile saker både som voldgift og for de ordinære domstoler, og vært involvert i flere saker hvor styreansvar har vært tema. I tillegg har han prosedert straffesaker knyttet til miljø og større ulykker.

Strandborg er styreleder i Lieco Auto AS, styremedlem i Sjøtroll Havbruk AS, Hardhaus AS og Liegruppen AS.

 

Øyvind Axe er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Axe arbeider hovedsakelig med rettslige spørsmål innenfor shipping/offshore og særlig med bygge-kontrakter, kjøp og salg av skip, samt finansiering.

 

Stein Pettersen er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets corporate virksomhetsgruppe. Foruten advokatvirksomhet har han arbeidserfaring fra skatteetaten og bank.

Pettersen har i en årrekke bistått norske og internasjonale klienter med rådgivning i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, salg, restrukturering og finansieringer. Han har og har hatt en rekke styreverv i selskaper innenfor bank, handel og industrisektoren, shipping, fast eiendom samt private equity. 

Pettersen har møterett for Høyesterett og løpende prosedyreoppdrag for domstolene og voldgiftsretten. Han har også holdt diverse foredrag innen juridiske tema – særlig med vekt på selskapsrett, finansiering (herunder restrukturering av virksomheter) og havbruk.

Pettersen er styreleder i Hansa Tankers Holding AS, Neptun Invest AS, Ni Tankers AS, Norfield AS, Norfield Management AS, Oceanic Champion AS, Saturn Næringseiendommer AS, Fjellstrand AS, Halsnøy Dokk AS, Rhea Capital II AS og Rhea Capital III AS. I tillegg har han styreerfaring fra verftsindustrien gjennom en rekke styreverv de siste 25 årene.

Stein Pettersen var styreleder i Wikborg Rein Advokatfirma AS i perioden 2014 til 2018.

 

Last ned presentasjonene fra seminaret her