Wikborg Reins IPR-team inviterer til frokostseminar

Nylig avsagte dommer aktualiserer erstatningsansvaret som patenthaver eller -fullmektig kan pådra seg. Det kan gjelde forhold under søknadsbehandlingen eller senere håndheving av patentet. Seminaret er rettet mot patentingeniører i fullmektigbransjen og i industrien. Andre interesserte er også velkomne.

Dato fra

05.12.2018 08.15

Dato til

05.12.2018 09.30

Hvor

Dronning Mauds gate 11

Frokost og kaffe serveres fra kl. 08.15. Foredraget begynner kl. 08.30
Dato: 5. desember 2018
Tid: 08.15-09.30
Sted: Dronning Mauds gate 11, Oslo

Meld deg på her!

Vi vil se nærmere på problemstillinger som:
• Kan søker/patenthaver bli ansvarlig som følge av sin og fullmektigens argumentasjon under søknadsbehandlingen? Ja, i prinsippet, ifølge nylig avsagt tingrettsdom – men hva skal til?
• Kan en patenthaver, eventuelt også fullmektig, komme i ansvar som følge av varselbrev om inngrep?
• Vil søksmål med påstand om patentinngrep kunne medføre ansvar – alene som følge av saken?
• Kan vitneforklaringer under saken fra patenthaver og patentfullmektig føre til ansvar? Ja, ifølge nylig avsagt lagmannsrettsdom