AI-verktøy

Gjennomgang av store mengder kontrakter har historisk vært både tids- og ressurskrevende. Vi bruker et svært effektivt AI-verktøy som raskt strukturerer de forskjellige typer dokumenter i saken, jurisdiksjoner, valuta, klausuler, samt relevante datapunkter, og presenterer dette i et oversiktlig dashboard.

Advokatene kan derfor gjøre dokumentgjennomgangen på en effektiv måte i systemet. Det er også funksjonalitet for utvidet søk, samt workflow med tildeling av oppgaver og statusoversikt på fremdrift av gjennomgangen.

Det kan genereres rapporter som gir oversikt over alle dokumentene og innholdet i dokumentene i saken, samt notater og funn som er gjort av advokatene som jobber på saken. Det er mulig for kunden å få tilgang til systemet for å bistå eller følge arbeidet.