WR Collab

WR Collab er en samhandlingsportal hvor dokumenter og kommunikasjon i et prosjekt kan gjøres tilgjengelig for relevante parter.

WR Collab har grensesnitt til spesialsystemer som vi bruker til spesifikke oppgaver eller aktiviteter i prosjektet, slik at det vil være et knutepunkt. Det er to typer samhandlingsrom i løsningen som benyttes basert på behovene:

  • Ren fildelingstjeneste hvor alle som inviteres inn ser alt.
  • "Bidders room" hvor tilgangen til forskjellige dokumenter og kommunikasjon kan tilgangsstyres, slik at man kun ser det man skal  gitt sin rolle i prosjektet. Et typisk bruksområde for "bidders room" er prosjekter for kjøp og salg, der potensielle kjøpere skal ha tilgang på lik informasjon, men de skal ikke se hverandre.