Digitalt samarbeid

Innovasjon og nyskaping er svært viktig for å videreutvikle oss som firma og samarbeid med andre aktører tilfører innovasjon tilbake i firmaet vårt. Wikborg Rein samarbeider med flere spennende gründerbedrifter fra både Norge og Storbritannia og har de siste to årene tatt i bruk flere av deres løsninger.

Vi har også satt i gang flere initiativer med ulike næringslivspartnere for å spre kunnskap om teknologi i advokatbransjen. Slik bidrar vi til å dyrke den kompetansen vi trenger i årene fremover. 

Verdensledende innovasjonsmiljøer

Vi samarbeider med Allen & Overy world wide, noe som gjør at vi får tilgang på deler av deres systemer, inkludert (i tillegg til eget nettverk) internasjonale nettverk av advokater som dekker 90 % av verdens jurisdiksjoner innenfor alle juridiske disipliner. Videre har vi tett kontakt med deres innovasjonsmiljø "Fuse" hvor åtte gründerbedrifter årlig arbeider med nye legaltech-løsninger i samarbeid med deres advokater. Vi har allerede tatt i bruk en løsning, Legatics, som kommer fra dette samarbeidet.

Satser på gründere

I tillegg har vi siden 2009 delt ut et årlig gründerstipend som består av 30 timer juridisk rådgiving. Målet er å gi unge gründerbedrifter et løft i en fase hvor de blir stilt overfor avgjørende problemstillinger for bedriftens fremtid, men hvor egenkapitalen er tynnslitt og inntektene lave.

Lærer studentene å kode

Wikborg Rein har også et samarbeid med AVO-Consulting, Nordens fremste miljø innenfor robotic automation og artificial intelligence, og NHHs Institutt for strategi og ledelse som i januar 2018 etablerte et nytt fag/professorat - "Kunstig intelligens og robotisering" - med 60 studieplasser. Wikborg Rein deltar i samarbeidet knyttet til de juridiske problemstillingene rundt robotisering og kunstig intelligens.

Kvinnenettverk

Wikborg Rein er også gullsponsor av ODA-nettverket, et forum for kvinner i IT-bransjen. Vårt IT- og teknologiteam, samt interne IT-avdeling har overvekt av kvinner. I tillegg ønsker vi, i samarbeid med Oda, å utvikle et tilsvarende kvinnenettverk for advokater. Dette vil bidra til å styrke samhold og nettverksbygging for kvinner i bransjen og inspirere til å få flere kvinner inn i ledende posisjoner i advokatfirmaene.

Digital Norway

Vi er valgt som eksklusiv juridisk rådgiver for Digital Norway/Toppindustrisenteret som er et initiativ på tvers av bransjer for å utvikle et mer ekspansivt og digitalt norsk forretningsmiljø. Initieringen av dette prosjektet er finansiert av Kongsberg-gruppen, NV GL, DNB, Ferd, Aker BP, Telenor, Jotun, Ruter, Yara, Statoil, Schibsted, Wilh. Wilhelmsen og Nærings- og fiskeridepartementet.