Digitalt samarbeid

Innovasjon og nyskaping er svært viktig for å videreutvikle oss som firma, og samarbeid med andre aktører tilfører innovasjon tilbake til oss. Wikborg Rein samarbeider med flere spennende gründerbedrifter fra både Norge og Storbritannia, og har de siste to årene tatt i bruk flere av deres løsninger.

Vi har også satt i gang flere initiativer med ulike næringslivspartnere for å spre kunnskap om teknologi i advokatbransjen. Slik bidrar vi til å dyrke den kompetansen vi trenger i årene fremover. 

Verdensledende innovasjonsmiljøer

Vi samarbeider med Allen & Overy world wide, noe som gjør at vi får tilgang til deler av deres systemer, inkludert (i tillegg til eget nettverk) internasjonale nettverk av advokater som dekker 90% av verdens jurisdiksjoner innenfor alle juridiske disipliner. Videre har vi tett kontakt med deres innovasjonsmiljø "Fuse" hvor åtte gründerbedrifter årlig arbeider med nye legaltech-løsninger i samarbeid med deres advokater. Vi har allerede tatt i bruk en løsning, Legatics, som kommer fra dette samarbeidet.

Satser på gründere

I tillegg har vi siden 2009 delt ut et årlig gründerstipend som består av 30 timer juridisk rådgiving. Målet er å gi unge gründerbedrifter et løft i en fase hvor de blir stilt overfor avgjørende problemstillinger for bedriftens fremtid, men hvor egenkapitalen er tynnslitt og inntektene lave.

Lærer studentene å kode

Wikborg Rein har også et samarbeid med AVO-Consulting, Nordens fremste miljø innenfor robotic automation og artificial intelligence, og NHHs Institutt for strategi og ledelse som i januar 2018 etablerte et nytt fag/professorat - "Kunstig intelligens og robotisering" - med 60 studieplasser. Wikborg Rein deltar i samarbeidet knyttet til de juridiske problemstillingene rundt robotisering og kunstig intelligens.

Kvinnenettverk

Wikborg Rein er gullsponsor av ODA-nettverket, et forum for kvinner i IT-bransjen. Vårt IT- og teknologiteam, samt interne IT-avdeling har overvekt av kvinner. I tillegg ønsker vi, i samarbeid med Oda, å utvikle et tilsvarende kvinnenettverk for advokater. Dette vil bidra til å styrke samhold og nettverksbygging for kvinner i bransjen og inspirere til å få flere kvinner inn i ledende posisjoner i advokatfirmaene.

Digital Norway

Vi er valgt som eksklusiv juridisk rådgiver for Digital Norway/Toppindustrisenteret som er et initiativ på tvers av bransjer for å utvikle et mer ekspansivt og digitalt norsk forretningsmiljø. Initieringen av dette prosjektet er finansiert av Kongsberg-gruppen, NV GL, DNB, Ferd, Aker BP, Telenor, Jotun, Ruter, Yara, Statoil, Schibsted, Wilh. Wilhelmsen og Nærings- og fiskeridepartementet.