eDiscovery verktøy

eDiscovery verktøy brukes for å søke gjennom og gjennomgå store mengder data. Et typisk bruksområde er på større granskninger eller i konkurransesaker.

Ofte lastes det opp store mengder data til systemet som enkelt fjerner duplikater og annen irrelevant informasjon basert på tidspunkter og nøkkelord slik at man enkelt får oversikt over relevant informasjon for saken.

Systemet strukturer og grupperer opp dataene basert på søkeord, tidsperioder, emner, epostkorrespondanse, og kan genere tidslinjer, kommunikasjonsanalyse og visualisering. I tillegg identifiserer systemet eposter som har blitt redigert underveis.

Kunden kan få tilgang til systemet for å bistå eller følge arbeidet.