Heldigital i retten

I større transaksjoner er det ofte behov for finansiering og det skal legges frem en rekke Condition Precedence dokumenter. For å organisere dette arbeidet på mest mulig effektiv måte kan vi gi tilgang på et spesialtilpasset datarom som inneholder transaksjonens CP-liste med ansvarlige, løpende status, og tilgang til å legge inn og godkjenne de relevante dokumentene.

Tilsvarende kan vi legge inn en liste med dokumenter som må på plass for closing i transaksjoner. Verktøyet kan automatisk generere "bible of documents" til arkiveringsformål.

I tvistesaker er det ofte store mengder med dokumenter og andre elektroniske bevis. Når man har funnet relevante dokumenter som skal fremlegges som bevis i en rettssak, må disse struktureres og refereres på riktig sted i faktisk- og juridiske utdrag. Dette har historisk vært en stor manuell jobb.

Nå legges alle bevisdokumentene inn i en database i et verktøy hvor de automatisk blir nummerert og formattert. Hvis det tilkommer nye bevis i løpet av saken, kan disse legges inn og så vil hele dokumentet renummereres automatisk. Når utdraget er klart, vil systemet automatisk generere de nødvendige listene med bevis og produsere riktige bunter av bevis.