Klientportal

Vi tilbyr klientportal med digitale tjenester og dokumentarkiv for kunder som benytter oss i flere prosjekter. Alle kontaktpersoner hos kunden kan bruke portalen, men det er mulighet for å styre tilgang til ulike deler av portalen ved behov. Portalen sikrer at våre klienter har god oversikt over sitt kundeforhold og til enhver tid har full tilgang til siste versjon av et dokument eller status på økonomien i prosjektet.

Vi tilbyr portaler med varierende funksjonalitet som kan tilpasses kundebehov. Vi har også bransjespesifikke portaler, i første rekke for kunder innenfor skipsbygging og næringseiendom.

I klientportalene kan vi sette opp følgende kundetilpasset funksjonalitet:

 • Enkel tilgang på prosjektspesifikke datarom i WR Collab
 • Dokumentarkiv på historiske saker
 • Maler og standard dokumenter, med mulighet for dokumentautomatisering
 • eLæringsmoduler
 • Presentasjoner
 • Kundens rammeavtale og prisliste
 • Faktura og reskontroinformasjon
 • Kunderapporter
 • Kontaktpersoner
 • Nyhetsoversikt
 • Shipping Offshore

  2019

  Skipsbyggingsportalen

  Skipsbyggingsportalen gir enkel tilgang til praktisk informasjon om skipsbyggingskontrakter og gjør det enklere å opprette byggekontrakter. Portalen er en nettbasert og brukervennlig løsning for opprettelsen av standard byggekontrakt «Skip 2000».