Skipsbyggingsportalen

Skipsbyggingsportalen gir enkel tilgang til praktisk informasjon om skipsbyggingskontrakter og gjør det enklere å opprette byggekontrakter. Portalen er en nettbasert og brukervennlig løsning for opprettelsen av standard byggekontrakt «Skip 2000».

Basert på valgene brukeren tar i kategorier som valuta, måleenheter, antall avdrag, kjøper, selger, osv. spares tid, feil og misforståelser. Brukeren kan også inkludere mer skreddersydde kategorier i kontrakten, som for eksempel tvisteløsningsmekanismer og garantistillelser.

Skipsbyggingsportalen gir videre tilgang til praktisk informasjon for de som arbeider med kontrakter innen skipsbygging. Her får man enkel tilgang til søkbare kommentarer til skipsbyggingskontrakten «Skip 2000». Kommentarene er basert på Wikborg Rein-boken Skipsbygging av Øystein Meland. Brukerne kan klikke seg frem i kontrakten og få praktisk veiledning til rettslige spørsmål som skipsbyggingskontrakten reiser. Portalen inneholder i tillegg en rekke andre nyttige lenker til verft, rederi, finansierings- og forsikringsinteressenter, RSS-nyhetsoversikt om skipsbyggingsbransjen og andre nyttige dokument for aktørene i denne bransjen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilgang til portalen her.