Korrektur og formatering

I forbindelse med saker produseres det gjerne store dokumenter eller dokumentsett. Mange dokumenter produseres også av flere personer, og noen blir til gjennom mange runder mellom parter i forbindelse med forhandlinger.

Det er ofte en stor jobb å lese gjennom dokumentene for å sikre riktig ordbruk, korrekt nummerering, kryssreferanser, konsistente definisjoner og formattering, navnebruk, valuta, kontonummer, med mer.

I Wikborg Rein har vi implementert et sett med digitale verktøy som enkelt formatterer og korrekturleser dokumenter på bare noen sekunder og presenterer funnene slik at advokaten enkelt kan gå igjennom og korrigere det som skal endres for å få et ferdig dokument.