Automatisering av maler og dokumenter

Vi har implementert et markedsledende Knowledge Management System som inneholder våre dokumentmaler, modelldokumenter, eksempeldokumenter og annen relevant faglig dokumentasjon. De viktigste standard dokumenter og maler er automatisert slikt at det er effektivt å generere disse spesifikt for prosjektet og klienten.

Vi kan gjøre relevante delmengder av dette tilgjengelig for våre viktigste klienter. Hvilke dokumenter som er relevante vil avgjøres i samarbeid med kunden. Dokumenter som er laget basert på inngående fagkunnskap og/eller dokumenter av høy kompleksitet vil det tas ekstra betalt for.

I tillegg er det muligheter for å legge inn kundespesifikke dokumentmaler og modelldokumenter i løsningen, hvor Wikborg Rein kan tar ansvaret for å holde disse oppdatert og tilgjengelig for kunden.

Systemet har funksjonalitet for periodisk gjennomgåelse av alle maler og modelldokumenter av dokumenteier slik at disse holdes oppdatert.