Prosjektledelse

God prosjektplanlegging og gjennomføring har høyt fokus hos oss. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi har full kontroll på fremdrift og økonomi i oppdragene, og at det hos oss er forutsigbarhet og transparens i alle prosesser.

For å sikre effektiv prosjektstyring, benytter vi digitale verktøy som gir oss god oversikt og fleksibilitet til å kunne tilpasse og oppdatere planer fortløpende gjennom prosjektet ved behov.

Verktøyene vi bruker i våre prosjekter inneholder blant annet følgende komponenter:

  • Prosjektplan
  • Tidslinje
  • Prosjektrapportering