Vår tilnærming

I alle våre oppdrag brukes det nå i større eller mindre grad digitale verktøy som standardiserer, profesjonaliserer og strømlinjeformer arbeidsprosesser og samhandling.

Vi har verktøy som er spesialtilpasset for henholdsvis transaksjoner, tvist og rådgivningsoppdrag. For å lykkes med digitaliseringen har det vært viktig å involvere advokatene, legge endringene tett på og være relevante i deres arbeidsprosesser.

Dette kommer klientene til gode ved at effektiviteten og kvaliteten øker når vi tar i bruk løsninger som gir bedre kommunikasjonsflyt, smidige prosesser og en effektiv gjennomføring av prosjekter. I tillegg har klientene mulighet til å jobbe sammen med våre advokater i de digitale løsningene og får gjennom dette økt sin egen digitale kompetanse.  

Advokatenes viktige rolle

Arbeidet med innovasjon og digitalisering av advokatyrket må skje i tett samarbeid mellom advokatene og IT-kompetanse. Det er advokatene som har direkte kontakt med klientene, forstår deres behov og virkningene av nye digitale verktøy. Gjennom denne klientkontakten ser advokatene også nye måter å levere tjenester på, og advokatene har derfor en sentral rolle i innovasjon og digitalisering.

Digitale interne prosesser

I tillegg profesjonaliserer digitaliseringen måten vi som advokatfirma rekrutterer, markedsfører og driver opplæring på, former produkter og tjenester, og ikke minst hvordan vi kommuniserer med klientene. Vi er opptatt av å være et fremtidsrettet advokatfirma som også bruker digitale løsninger internt. På denne måten blir dette en naturlig del av hverdagen som gjør terskelen for å prøve seg på nye ting lavere.  

Et digitalt advokatfirma

Digitalisering og innovasjon handler om mer enn å implementere nye systemer – det dreier seg først og fremst om en kulturendring og endringsreise i hele organisasjonen. Ved å involvere advokatene når ny teknologi tas i bruk, arbeidsmetodikk utvikles og nye samarbeidsformer utformes, sikrer vi at Wikborg Rein faktisk er et digitalt advokatfirma.