Pris

Pris

Pris for hele utdannelsen er € 9.100,-. Dette inkluderer ikke kost, losji og transport.

Kost og losji koster henholdsvis € 240,- per dag (6 dager). I tillegg er transport t/r i Frankrike inkludert, €160,-.