Bli en del av Norges fremste team for ESG, Compliance og krisehåndtering!

Ønsker du spennende utfordringer? Vårt team for ESG, Compliance og Krisehåndtering opplever stor vekst og vi har behov for å styrke teamet med 2- 3 nye advokater. Vi ser spesielt etter deg som har minimum 2 - 3 års compliance-relevant erfaring. Nyutdannede som har interesse for fagfeltet oppfordres også til å søke.

Wikborg Reins team innenfor ESG, Compliance og krisehåndtering er som eneste norske advokatfirma topprangert i både Legal 500 og Chambers and Partners. Vi er engasjert i mange av de største og mest interessante sakene som pågår for tiden, og vi arbeider daglig med selskaper som er sentrale i å drive de store samfunnsendringene Norge står overfor. Som advokat i vårt team for ESG, Compliance og krisehåndtering vil du få jobbe med internasjonale, komplekse juridiske og forretningsrelaterte spørsmål i et kompetent og dynamisk team som har stort fokus på å oppnå resultater sammen. Wikborg Reins brede klient- og oppdragsportefølje samt internasjonale tilstedeværelse gjør oss til en særlig spennende arbeidsplass. 

I ESG, Compliance og krisehåndteringsteamet jobber vi med alt fra forebyggende rådgivning til bistand når krisen først har oppstått. Vårt arbeid består blant annet i: 

 • Compliance-rådgivning, herunder god virksomhetsstyring, gjennomføring av bakgrunnsundersøkelser, risikoanalyser og utvikling av compliance-systemer
 • Rådgivning knyttet til sanksjonsetterlevelse for norske og internasjonale klienter
 • Rådgivning innenfor anti-hvitvasking – både for virksomheter innen bank og finans og for virksomheter som ikke er underlagt hvitvaskingsloven
 • Rådgivning innenfor anti-korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet
 • ESG-relaterte problemstillinger innenfor bærekraft, ansvarlig næringsliv, menneskerettigheter og miljø
 • Strategisk rådgivning innen grønn forretningsutvikling 
 • Bistand i nasjonale og internasjonale granskningssaker
 • Myndighetskontakt og bistand i straffesaker, både som forsvarer og bistand til foretak i spørsmål om mulig foretaksstraff, innenfor en rekke ulike områder 

Vi søker deg som:

 • Har minst 2 års relevant erfaring med compliance-relatert arbeid, for eksempel fra rådgivnings-/advokatvirksomhet, bank, finans, industri eller offentlig myndighet, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Holder et høyt faglig nivå og er motivert for å utvikle deg videre
 • Er en lagspiller og opptatt av gode relasjoner 
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Er strukturert og ansvarsfull
 • Er hyggelig og omgjengelig
 • Trives med høyt tempo og med å arbeide i et internasjonalt miljø

Hos oss får du:  

 • Bli en del av Norges ledende kompetansemiljø innenfor bærekraft, compliance og krisehåndtering
 • Muligheten til å arbeide tett med noen av Norges mest attraktive klienter og spennende saker
 • Jobbe med klienter og saker med internasjonalt tilsnitt
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • En arbeidshverdag med moderne arbeidsverktøy og fleksibilitet
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Flotte og moderne kontorlokaler sentralt i Oslo 

For mer informasjon, ta kontakt med partner Elisabeth Roscher på tlf. 932 19 628, partner Geir Sviggum på tlf. 911 11 841 eller senioradvokat Tine E. Vigmostad på tlf. 952 81 264.

Søknadsfrist snarest, og senest 06.01.2023. Søknader håndteres fortløpende.

button-send-soknad-250.png