Hva ser vi etter?

Engasjerte eksperter

Vi er en rendyrket kunnskapsbedrift. For å lykkes må vi ha de dyktigste menneskene i bransjen. De får vi kun hvis vi kan tilby faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et sosialt og inspirerende miljø.

Er du en nyutdannet jurist som ønsker en karriere som forretningsadvokat, er du midt i vår primære målgruppe. Har du i tillegg forretningsmessig forståelse og ikke minst evne til å bygge sterke relasjoner, stiller du sterkt. Vi forventer ikke at du skal fungere som forretningsadvokat fra dag én, men dersom du har et oppriktig engasjement, juridisk fagkunnskap og ikke minst en grunnleggende forretningsmessig forståelse, tar det ikke lang tid før du får egne ansvarsområder.

I tillegg til innsikt og kunnskap på de juridiske fagområdene, må du være god på menneskelige relasjoner tillitsvekkende, empatisk og lyttende. Dette er viktige egenskaper hos oss.

I Wikborg Rein har vi høyt fokus på å skape et faglig og sosialt miljø med gode utviklingsmuligheter. Kompetansebyggingen skjer gjennom erfaringen de enkelte oppdragene gir, men også gjennom interne utdanningsprogrammer og kompetansedeling.