Hvordan jobber en fullmektig?

Hvordan jobber en fullmektig?

Spennende utfordringer, varierte oppgaver og bratt læringskurve med Norges beste forretningsadvokater som læremestre. Hverdagen til en fullmektig i Wikborg Rein har mye spennende å by på!

Teamarbeid

I arbeidsrettsgruppen jobber jeg blant annet med løpende rådgivning for klienter i privat og offentlig sektor, utarbeidelse av avtaler, tvister i arbeidsforhold og arbeidsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner. Jeg får mange ulike oppgaver, og dermed blir hverdagen svært variert. - sier Ulrikke Størseth. 

Vi jobber mye i team, noe som gjør at jeg får jobbe sammen med veldig flinke folk, i tillegg til at det er sosialt. Det gode miljøet gjør firmaet til et bra sted å være. I november var vi seks stykker fra Wikborg Rein som reiste til Kirkenes for å bistå partner Leif Petter Madsen som var oppnevnt som bostyrer i konkursen til Sydvaranger Gruve AS. Arbeidet i Kirkenes besto av mye informasjonsinnhenting, salg av varelager og å få oversikt over de mange avtalene til gruven, rettigheter, samt utrede miljøspørsmål.

Min oppgave var å gi de 390 ansatte oppsigelser samt gi informasjon om deres rettigheter. Gruven var en hjørnesteinsbedrift, og konkursen berører svært mange i Kirkenes. Dette gjorde det hele til en spesiell opplevelse. Konkurssaken har vært veldig lærerik å jobbe med, da vi har vært nødt til å ha en praktisk tilnærming til de utfordringene som dukker opp underveis og løse dem på strak arm.

Internasjonalt arbeid

EmilioJeg begynte hos Wikborg Rein i starten av 2015, først som utenlandsk trainee og deretter som advokatfullmektig. Med juridikum fra et annet land og med bakgrunn i internasjonal voldgift, arbeider jeg i hovedsak med internasjonale saker på engelsk. De fleste klientene jeg jobber for er utenlandske. - sier Emilio Timpanaro.

I teamet jeg jobber – gassteamet – er min jobb utarbeidelse av prosesskriv og utredninger av faktum eller jus. I den typen tvister vi jobber med, f. eks prisrevisjoner i gassalgsavtaler eller gasstransportavtaler, er det vanlig at man benytter en eller flere eksperter (dvs. økonomer med erfaring fra energimarkedet) som kan hjelpe til med markedsanalyser, komplekse beregninger av erstatning, priser osv. Dette krever at man opparbeider seg kunnskap om ulike tekniske begreper. Siden jeg jobber tett med erfarne partnere hos Wikborg Rein, har jeg tilegnet meg industrispesifikk kunnskap på kort tid. Jevnlige møter med klienter og eksperter gir ytterligere mulighet til å lære seg sektoren og yrket mer inngående. Høydepunktet er så klart når man får være med i voldgiftsretten og se resultatet av flere måneders kontorarbeid "komme til liv".
Blant de mest interessante sakene jeg jobber med er to voldgiftssaker mellom en ukrainsk gasskjøper og en russisk gasselger. Den ene tvisten gjelder prisen og andre vilkår i partenes gassalgsavtale. Den andre gjelder blant annet et krav om å tilpasse partenes gasstransportavtale slik at den er i overensstemmelse med EUs konkurranserett. Tvistene er ekstremt kompliserte og spennende, og flere milliarder euro står på spill.