Interesse for Compliance?

Interesse for Compliance?

Det er mye å gjøre i Wikborg Reins team for compliance og krisehåndtering om dagen og vi søker derfor den rette kandidaten til å bli med i vårt team.

Nå ser vi spesielt etter deg som er nyutdannet eller med ett års erfaring og som har interesse for compliance og krisehåndtering.

Vi jobber med alt fra forebyggende rådgivning til bistand når krisen først har oppstått. Vårt arbeid består blant annet i:

  • Utvikling og implementering av compliance-program
  • Rådgivning innenfor antikorrupsjon og straffeansvar
  • Håndtering av tredjeparter / integrity due diligence
  • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
  • Granskning
  • Krisehåndtering og myndighetskontakt