Karriere i Wikborg Rein


Vi er en rendyrket kunnskapsbedrift. For å lykkes må vi ha de dyktigste menneskene i bransjen. De får vi kun hvis vi kan tilby faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et sosialt og inspirerende miljø.

Vår viktigste oppgave er å løse klientenes utfordringer på best mulig måte. Det gjør vi gjennom å rekruttere dyktige mennesker fra hele landet, ja, fra hele verden, og skape et faglig og sosial miljø med gode utviklingsmuligheter. Kompetansebyggingen skjer gjennom erfaringen de enkelte oppdragene gir, men også gjennom interne utdanningsprogrammer programmer og kompetansedeling.