Mangfold

Som et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer representerer Wikborg Rein mange nasjonaliteter, språk og kulturer. Dette er en av våre styrker når vi jobber bredt med lokale og globale klienter fra ulike land innen alt fra shipping og fornybar energi til teknologi og digitalisering.

Mangfoldet og erfaringene som våre ansatte bringer med seg inn i firmaet danner grunnlaget for en inkluderende og raus kultur som er unik for oss som advokatfirma.

Utenlandsopphold

Våre advokater har mulighet til å jobbe ved kontorene i London, Singapore eller Shanghai. Dette gir verdifull erfaring og kompetanse for videre karriereutvikling.

Likestilling

Wikborg Rein representerer et stort mangfold og ønsker å være det mest offensive og nytenkende firmaet i markedet. Et av våre strategiske mål er å ha god balanse i alle deler av firmaet. I vår likestillingspolicy har vi blant annet flere tiltak for å øke kvinneandelen i seniorroller og i partnerskapet.

Work-life-balance

Som arbeidsgiver legger vi til rette for fleksibilitet i arbeidshverdagen, for eksempel i forbindelse med småbarnsperioden. Vi har meget gode permisjons- og velferdsordninger og finner alltid gode løsninger for å ta vare på våre medarbeidere.

Møt noen av våre ansatte

 • Karriere

  2020

  Therese Trulsen

  Senioradvokat og Chief Representative, Shanghai

 • Karriere

  2020

  Hilde Hovengen

  Anbuds- og rankingansvarlig, Oslo

 • Karriere

  2020

  Sigmund Solås-Johansen

  IT-driftssjef, Oslo

 • Karriere

  2020

  Andreas Lindseth

  Fast advokat, Bergen

 • Karriere

  2020

  Ina Lutchmiah

  Partner, Singapore