Skriveplass

Som jusstudent kan du søke Wikborg Reins stipend for å skrive oppgaven som inngår i Mastergraden. 

I tillegg til den økonomiske støtten får du egen kontorplass og gratis lunsj i kantinen, fri adgang til vårt store bibliotek med egen bibliotekar, tilgang til juridiske databaser og fri benyttelse av printere, kopimaskiner etc. Ikke minst blir du en del av vårt faglige og sosiale miljø, med gode muligheter for faglig veiledning underveis. 

Wikborg Reins stipendordning omfatter inntil fem stipendier per år, hvert på kr. 30.000, til studenter som ønsker å skrive en 30 studiepoeng avhandling eller en annen type avhandling om et forretningsjuridisk eller sjørettslig emne. Studenter som skal skrive avhandling i utlandet i forbindelse med mastergrad og lignende, er også velkommen til å søke. Du bør ha en klar formening om hva du ønsker å skrive om før du søker. De utvalgte stipendiatene kan få rådgivning av våre advokater til å drøfte den aktuelle problemstillingen før arbeidet igangsettes.

Klikk her for å søke på ledige stillinger, skriveplass mv.