Andreas Lindseth

Advokatfullmektig, Bergen

Andreas Lindseth begynte hos oss i 2018, etter å ha jobbet som trainee i Wikborg Rein under studietiden.

– Gjennom traineeoppholdet fikk jeg et godt innblikk i arbeidskulturen og arbeidsoppgavene. Jeg var trainee flere steder, men da jeg skulle velge min fremtidige arbeidsplass falt valget på Wikborg Rein.

M&A er en fin og lærerik avdeling å starte karrieren i, og jeg har fått et godt innblikk i «tradisjonelle» forretningsjuridiske problemstillinger. Med tiden har jeg også fått mulighet til å jobbe innenfor andre fagområder. Som nyutdannet verdsetter jeg muligheten til å lære av dyktige og erfarne kollegaer innen ulike felt. 

Jeg tror at dersom man får jobbe tett med de beste, vil man ha gode forutsetninger for å bli en dyktig advokat selv.

Andreas forklarer at i tillegg til å være en kunnskapsbedrift, har Wikborg Rein et arbeidsmiljø som ble avgjørende for valget av arbeidsgiver:

– I løpet av traineeoppholdet fikk jeg et godt innblikk i arbeidsmiljøet i firmaet, og jeg satt igjen med en følelse av at dette var et sted der man bygger hverandre opp og gjør hverandre gode. I tillegg til firmaets faglige tyngde, ble dette avgjørende for valget mitt.

Les våre siste studentartikler

 • Student

  2020

  Fikk første bevillingssak første arbeidsdag

  Patrick Oware hadde hørt rykter om at man raskt får bevillingssakene sine hos Wikborg Rein, men aldri hadde han trodd at det skulle gå så fort.

 • Student

  2020

  Fra kveldssekretær til fullmektig

  Fra kveldssekretær og resepsjonist til trainee, og fra trainee til oppgaveskrivende. Christian A. Cederkvist har vært en del av Wikborg Rein helt siden starten av jusstudiet, og i januar 2021 starter han som advokatfullmektig hos oss.

 • Student, Bærekraft

  2020

  Pro bono-seier ble familiegjenforening

  Norske utlendingsmyndigheter behandler hvert år en rekke saker som ender med et avslags- eller utvisningsvedtak. Når klageadgangen i forvaltningen er uttømt, er det få muligheter for en part med begrensede økonomiske ressurser til å få overprøvd vedtaket. Gjennom pro bono-arbeid og samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), en organisasjon som arbeider for å fremme asylsøkers rettssikkerhet i Norge, bistår Wikborg Rein med å få saker behandlet på nytt og da ofte ved domstolsbehandling.