Bjørn Olav Isaksen

Fast advokat

Fast advokat ved vårt Oslo-kontor.

Med en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en LLM fra King's College i London, var Wikborg Rein et naturlig sted å begynne karrieren for Bjørn Olav Isaksen. Han startet som trainee mot slutten av studietiden, og hadde skriveplass hos firmaet da han skrev avhandlingen sin. 

Vi jobber tett, i små team og i høyt tempo, hvilket innebærer at man får en bratt læringskurve og muligheten til å lære av de beste.

Det var særlig den internasjonale dimensjonen som appellerte, og Wikborg Rein var det eneste norske advokatfirmaet med kontorer i utlandet. 

I dag er han fast advokat og jobber i firmaets kapitalmarkedsavdeling, der arbeidsspråket hans nesten utelukkende er engelsk. 

Jeg jobber med børs- og verdipapirrett, hvilket innebærer bistand ved utstedelser av aksjer og obligasjoner, børsnoteringer og oppkjøp/fusjoner som involverer børsnoterte selskaper. I tillegg bistår vi blant annet børsnoterte selskaper og andre med løpende overholdelse av f.eks. regler om innsideinformasjon. Dette er spennende rettsområder man ikke lærer mye om på studiet. Man blir også godt kjent med norsk næringsliv. 

Bjørn Olav liker godt at alle i Wikborg Rein har en konsekvent «åpen-dør»-policy:

Erfarne kolleger er alltid tilgjengelige for å drøfte kompliserte juridiske problemstillinger, og er flinke – selv i en travel hverdag – til å forklare hvorfor vi gjør ting, og ikke bare hvordan. For læringens del synes jeg dette er veldig viktig.