Caroline Skaar Landsværk

Partner

Partner ved vårt Oslo-kontor.

Caroline Skaar Landsværk startet som trainee hos Wikborg Rein i 2011, og jobber i dag som partner i firmaet. Hun uteksaminerte fra Universitetet i Bergen i 2012 med et utenlandsopphold i Frankrike. Caroline jobber hovedsakelig med energirelaterte prosjekter, og hun har vært involvert i vindprosjekter som sammenlagt kan produsere mer enn 2100 MW.

Det gode arbeidsmiljøet gjør at det er enkelt å samarbeide med kollegaer på tvers av posisjoner og fagområder.

  Arbeidsdagen er ofte ganske travel, med spennende og varierte arbeidsoppgaver. Jeg jobber med vurderinger av energirettslige spørsmål, arbeid med ulike typer avtaler, juridisk bistand i forbindelse med utvikling av energiprosjekter og transaksjonsarbeid.

Caroline mener kulturen og arbeidsmiljøet i Wikborg Rein er en av grunnene til at hun har utviklet seg så mye i firmaet.

Jeg opplever Wikborg Rein som en romslig og tolerant arbeidsplass, der kollegaer løfter hverandre frem. Kulturen er preget av at man søker å dyrke frem de gode prestasjonene, og at det vi leverer eksternt skal holde høy faglig og kommersiell kvalitet. Det er enkelt å samarbeide med kollegaer på tvers av posisjoner og fagområder, noe som gjør produktet vi leverer til klientene våre enda bedre.