Christine Larsen Kalsvik

Fast advokat

Jobber ved vårt kontor i Bergen.

Christine Larsen Kalsvik begynte som advokatfullmektig i Wikborg Rein i august 2015 etter å ha vært trainee et halvt år i forveien. Under studiene tok Christine spesialfag i arbeidsrett, og hun arbeider i dag i hovedsak med arbeidsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger. Hun er nå fast advokat.

Med god og tett oppfølgning fra dag én og ved å jobbe tett på erfarne og dyktige partnere, er og har Wikborg Rein vært den beste skolen.

- Min arbeidshverdag består av å yte juridisk bistand til arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, både i Norge og i utlandet. Dette omfatter problemstillinger knyttet til et bredt spekter av arbeidsgiverforpliktelser og arbeidstakerrettigheter, slik som nedbemanning og fortrinnsrett, oppsigelses- og avskjedssaker, varsling og granskning av arbeidsmiljøspørsmål, og så videre. 

- Det fine med å jobbe med arbeidsrett er at du får litt av "alt". Som arbeidsrettsadvokat i Wikborg Rein får man arbeide med store og spennende selskaper og samtidig med de menneskelige aspektene som inngår i ethvert arbeidsliv. I jobben min får jeg arbeidet med en god miks av alt fra transaksjoner, tvisteløsning og prosedyre til løpende generell rådgivning. Jeg deltar eksempelvis jevnlig i due diligencer hvor jeg har ansvar for den arbeidsrettslige siden i transaksjonen, og har prosedert flere arbeidsrettssaker for ulike domstoler i Norge.