Therese Trulsen

Senioradvokat og Chief Representative, Shanghai

Therese Trulsen startet som advokatfullmektig i Wikborg Rein i 2017. Idag jobber hun som senioradvokat og Chief Representative ved vårt Shanghai-kontor.

– Dette er en reise som har gått fort! Jeg var studentpraktikant ved det norske generalkonsulatet i Shanghai fra 2013 til 2014 og var på en utrolig inspirerende presentasjon hos Wikborg Rein. Da det åpnet seg en stilling der måtte jeg søke, selv om jeg ikke oppfylte alle kriteriene. Jeg ringte og fortalte at jeg ikke hadde advokatbevilling, men at jeg hadde gode karakterer, var vant med å jobbe selvstendig og på jakt etter en utfordring.

Jeg tror det viktigste jeg gjorde for å lande jobben var å være fremoverlent, se muligheter og ikke begrensninger.

– Muligheten til å jobbe ved et av firmaets utenlandskontorer har inspirert meg helt siden jeg var student. Vi jobber internasjonalt fra kontorene våre i Norge også, men i Shanghai kommer vi ekstra tett på norsk næringsliv med globale ambisjoner og kinesiske selskaper som ser mot Norden. 

Under studiene spesialiserte Therese seg på maritim jus, før hun gikk over til å jobbe mer med private equity.

– I dag jobber jeg med litt av alt. Som leder for corporate-avdelingen bistår jeg klienter på tvers av næringer – alt fra norske industrikjemper til gründerselskaper, med-tech-selskaper og leverandører av smittevernsutstyr. En annen sak jeg har jobbet mye med var Elkems oppkjøp av Polysil her i Kina, som sannsynligvis er det største norske oppkjøpet i Kina noensinne. Det var en lang prosess som tok flere år å ferdigstille. Et utrolig kult prosjekt å være med på!

Thereses arbeidshverdag er variert, og ingen dag er lik:

– Det går mye i teamarbeid og aktiv og effektiv rådgivning – jeg tror ikke jeg har lest en dom på tre år. Hverdagen er ellers preget av god arbeidskultur, med en fin balanse mellom fleksibilitet og ansvar. 

Les om vår internasjonale kompetanse

 • Internasjonal

  2019

  Innblikk i Wikborg Reins internasjonale kompetanse

  I snart 100 år har Wikborg Rein vært et advokatfirma med øynene rettet utover, og det internasjonale aspektet har alltid stått sentralt i vår visjon. Vi er i dag Norges mest internasjonale advokatfirma.

 • Kina, Student

  2019

  Ser muligheter for norske bedrifter i Kina

  Therese Trulsen har de to siste årene bistått klienter med alt fra patentrett til å forstå hvordan internasjonal handelskrig påvirker forretningsmulighetene deres i Kina. Hverdagen på Shanghai-kontoret til Wikborg Rein er alt annet enn A4.