Tord Pedersen

Advokatfullmektig, Oslo

Tord Pedersen er opprinnelig fra Melbu i Vesterålen. Han studerte på Universitetet i Tromsø og jobbet ett år som universitetslektor med undervisning i juridiske fag der, før han begynte i Wikborg Rein i 2018.

– Å flytte til Oslo fra en liten kystlandsby med 2000 innbyggere var en spennende overgang. Det var en kombinasjon av behov for bedre klima og yrkesmuligheter som tok meg sørover. Den anerkjente profilen til Wikborg Rein, i tillegg til posisjoneringen på internasjonal tvisteløsning og voldgift gjorde at jeg ønsket meg hit. Det er et utrolig spennende område av jussen, fordi man jobber på tvers av ulike landegrenser, språk og kulturer. Selv jobber jeg stort sett på engelsk, men jeg får også brukt litt av tysken min fra videregående.

Den anerkjente profilen, i tillegg til posisjoneringen på internasjonal tvisteløsning og voldgift gjorde at jeg ønsket meg hit.

I det daglige jobber han i hovedsak med internasjonale gasstvister, og var en del av Wikborg Rein-teamet som nylig sluttførte den mye omtalte Naftogaz-saken.

– Det var en utrolig spennende sak å jobbe med, ettersom den ikke bare har en juridisk, men også en historisk og politisk dimensjon, med Russland-Ukraina-konflikten som bakteppe.

Tord forteller at han første gang la merke til Wikborg Rein under arbeidslivsdagene (ALD) da han var student, og at han etterhvert ble godt kjent med firmaet gjennom synlighet i media.

– Det er mye som er bra med Wikborg Rein, men jeg vil spesielt fremheve det gode arbeidsmiljøet. Det er også veldig god oppfølging fra partnere og fra andre kolleger. Firmaet har en «open-door» policy, med mulighet til å få tips og råd underveis. Jeg vil ikke si at man blir kastet ut på dypt vann, men at man får en trygg start, og god anledning til å bli komfortabel i rollen som advokatfullmektig. I tillegg er firmaet opptatt av mangfold – det er rom for ulike typer mennesker og meninger.

Les våre siste studentartikler

 • Student

  2020

  Fikk første bevillingssak første arbeidsdag

  Patrick Oware hadde hørt rykter om at man raskt får bevillingssakene sine hos Wikborg Rein, men aldri hadde han trodd at det skulle gå så fort.

 • Student

  2020

  Fra kveldssekretær til fullmektig

  Fra kveldssekretær og resepsjonist til trainee, og fra trainee til oppgaveskrivende. Christian A. Cederkvist har vært en del av Wikborg Rein helt siden starten av jusstudiet, og i januar 2021 starter han som advokatfullmektig hos oss.

 • Student, Bærekraft

  2020

  Pro bono-seier ble familiegjenforening

  Norske utlendingsmyndigheter behandler hvert år en rekke saker som ender med et avslags- eller utvisningsvedtak. Når klageadgangen i forvaltningen er uttømt, er det få muligheter for en part med begrensede økonomiske ressurser til å få overprøvd vedtaket. Gjennom pro bono-arbeid og samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), en organisasjon som arbeider for å fremme asylsøkers rettssikkerhet i Norge, bistår Wikborg Rein med å få saker behandlet på nytt og da ofte ved domstolsbehandling.