Juridisk bistand – finansiering

Vår finansieringsgruppe består av flere partnere og andre advokater som spesialiserer seg på ulike former for finansiering, herunder oppkjøpsfinansiering, ulike former for "asset financing", prosjektfinansiering og alminnelig selskapsfinansiering, inkludert restrukturering av slike prosjekter.

De rådgir jevnlig norske og utenlandske investeringsbanker, banker og finansinstitusjoner, "direct lenders", private equity fond og deres porteføljeselskaper, noterte og unoterte selskaper og andre markedsaktører med strukturering, fremforhandling, dokumentering og gjennomføring av ulike typer finansieringstransaksjoner, herunder "public to private-transaksjoner" og IPO-finansieringer.

Gruppen spesialiserer seg på alle former for transaksjons- og finansieringsstrukturer brukt i denne type saker, herunder forskjellige typer av bankfinansiering, "direct lending", PIK-lån og utstedelse av obligasjoner (inkludert super senior-strukturer, pari passu-strukturer og senior/junior-strukturer som kombinerer ovennevnte typer og andre former for finansiering).

Teamet anses ledende i det norske markedet, holder seg oppdatert når det gjelder alle trender for slik finansiering, og samtidig som det håndterer de rettslige aspektene, er det kjent for å holde tett øye med- og forstå de kommersielle aspektene ved transaksjonen.

Les våre siste artikler om finansiering