Finansiering

Wikborg Rein har spesialister innenfor de juridiske fagdisipliner som er særlig relevante for bank- og finansnæringen.

Vi har interne program som sikrer kontinuerlig oppfølgning av jussen på området, herunder all utvikling som finner sted innenfor panteretten, pengekravs-, garanti- og kontraktsrett, samt de deler av selskapsretten og konkurs- og dekningsretten som er relevante for finansiering.

Med vår oppdaterte spesialkompetanse innenfor finans, pant og dekningsrett, sørger vi for å være nyttige diskusjonspartnere for våre klienter i forberedelsen og gjennomføringen av transaksjoner. Dette for å sikre at den enkelte transaksjon kan struktureres og gjennomføres innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Vi har omfattende kunnskap om og erfaring med de produktene som finansinstitusjonene tilbyr sine forretningskunder innenfor ulike virksomhetsområder, og til den dokumentasjon og sikkerhetsstruktur som normalt knyttes til disse produktene. 

I tillegg gir vi råd og veiledning til styret og administrasjonen i selskaper som har fått økonomiske problemer (insolvensrett) og bistår med å arbeide frem refinansierings- og restruktureringsløsninger og/eller avtaler om sanering eller restrukturering av gjeld.

Les våre siste artikler om finansiering

 • Finansiering

  2019

  Brexit – betydning for norsk finansbransje

  Norsk finansbransje må ta høyde for at hard Brexit inntrer om kort tid. Her lister vi opp en del relevante punkter for tilpasningen til Brexit.

 • Finansiering

  2019

  Brexit – betydning for norsk finansbransje

  Norsk finansbransje må ta høyde for at hard Brexit inntrer om kort tid. Her lister vi opp en del relevante punkter for tilpasningen til Brexit.