Finansering

Medlemmene av Wikborg Reins kompetansegruppe for finansiering er spesialister innenfor de juridiske fagdisipliner som er særlig relevante for bank- og finansnæringen i dens relasjon til sine kunder. Vi har interne program som sikrer kontinuerlig oppfølgning av jussen på området, herunder all utvikling som finner sted innenfor panteretten, pengekravs-, garanti- og kontraktsrett, de deler av selskapsretten som er særlig relevante for finansiering samt konkurs- og dekningsretten.

Vi har omfattende kunnskap om og erfaring med de produktene som finansinstitusjonene tilbyr sine forretningskunder innen ulike virksomhetsområder, og til den dokumentasjon og sikkerhetsstruktur som normalt knyttes til disse produktene. Med vår til enhver tid "up-to-date" spesialkompetanse innefor finans, pant og dekningsrett, sørger vi for å være nyttige diskusjonspartnere for våre klienter i forberedelsen av transaksjoner for å sikre at den enkelte transaksjon struktureres innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Vi har også lang erfaring med å gi råd og veiledning til styret og administrasjonen i selskaper som har fått økonomiske problemer (insolvensrett), og bistår med å arbeide frem refinansieringsløsninger og/eller avtaler om sanering av gjeld.