Juridisk bistand finansiering

Wikborg Rein har spesialister innenfor de juridiske fagdisipliner som er særlig relevante for bank- og finansnæringen.

Vi har interne program som sikrer kontinuerlig oppfølgning av jussen på området, herunder all utvikling som finner sted innenfor panteretten, pengekravs-, garanti- og kontraktsrett, samt de deler av selskapsretten og konkurs- og dekningsretten som er relevante for finansiering.

Med vår oppdaterte spesialkompetanse innenfor finans, pant og dekningsrett, sørger vi for å være nyttige diskusjonspartnere for våre klienter i forberedelsen og gjennomføringen av transaksjoner. Dette for å sikre at den enkelte transaksjon kan struktureres og gjennomføres innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Vi har omfattende kunnskap om og erfaring med de produktene som finansinstitusjonene tilbyr sine forretningskunder innenfor ulike virksomhetsområder, og til den dokumentasjon og sikkerhetsstruktur som normalt knyttes til disse produktene. 

I tillegg gir vi råd og veiledning til styret og administrasjonen i selskaper som har fått økonomiske problemer (insolvensrett) og bistår med å arbeide frem refinansierings- og restruktureringsløsninger og/eller avtaler om sanering eller restrukturering av gjeld.

Les våre siste artikler om finansiering

 • Finansiering, Korona, Selskapsrett, Finansregulatorisk

  2020

  Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

  Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

 • Restrukturering og konkurs, Finansiering, Korona

  2020

  Midlertidig lov om rekonstruksjon av virksomheter

  Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet foreslo den 15. april 2020 å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe ellers levedyktige bedrifter gjennom koronakrisen. Endringene foreslås inntatt i en egen midlertidig lov om rekonstruksjonsforhandlinger. Vi vil i dette nyhetsbrevet kort redegjøre for hovedinnholdet i denne midlertidige loven.

 • Finansiering, Korona

  2020

  Nærmere regler om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

  Finansdepartementet fastsatte i dag, 27. mars, forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Loven inneholdt som vi har påpekt en rekke uklarheter. Derfor er det gledelig å se at disse uklarhetene stort sett er avklart gjennom forskriften.