Compliance og krisehåndtering

Manglende regeletterlevelse kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Vårt team for compliance og krisehåndtering bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet/misligheter både i Norge og i utlandet.

Vi gir blant annet råd om god virksomhetsstyring og utvikling av compliance program på forskjellige rettsområder. Vi foretar også integrity due diligence (IDD) av ulike typer forretningspartnere, utfører/gir råd ved granskninger og bistår selskaper i spørsmål om mulig foretaksstraff.   

Vår bistand omfatter: 

 • Compliance program: Vi bistår ved gjennomføring av risikoanalyser og utvikling av compliance program (etiske retningslinjer, prosedyrer, oppsett av compliance-funksjon/rapporteringslinjer, varsling og ledelsesoppfølging av kritikkverdige forhold, internkontroll, monitorering og trening).
 • Anti-korrupsjon og straffeansvar: Vi bistår virksomheter med råd og vurdering av eksponering for foretaksstraff og våre advokater har også strafferettslig bakgrunn og bistår som forsvarere i straffesaker.
 • Håndtering av tredjeparter/Integrity due diligence (IDD): Det stilles stadig strengere krav til virksomheters kontroll av forretningspartnere. Vi bistår virksomheter med å utarbeide rutiner og utfører bakgrunnsundersøkelser (IDD).
 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll: Regelverket er omfattende og komplisert og i stadig endring noe som krever kontinuerlig oppfølging. Vi bistår både med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.
 • Gransking: Vi bistår som granskere og rådgivere for selskaper som granskes.
 • Krisehåndtering og myndighetskontakt: Krisesituasjoner kjennetegnes av et vidt spekter av problemstillinger som må håndteres raskt. I krisesituasjoner bistår vi raskt og effektivt med blant annet å vurdere risikoeksponering, behov for forebyggende tiltak, strategisk og operativ håndtering av situasjonen og kontakt med relevante myndigheter.

Les våre siste artikler om compliance og krisehåndtering

 • Compliance og krisehåndtering

  2019

  Update – Beneficial ownership register act

  In order to fully implement the EU Fourth Anti-Money Laundering Directive, Norway is soon to establish the necessary legal basis for a Beneficial Ownership Register. The EU Fourth Anti-Money Laundering Directive article 30 provides that companies in Member States should obtain and hold information relating to their “Beneficial Owners” and that this information should be reported to a central register.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Corporate criminal liability; the impact of an effective compliance program

  An effective compliance program is essential for any business and it needs to be strong, both on paper and in practice. It addition to providing measures to assist companies to prevent, detect and respond to violations of laws and regulations, such programs have an important role to play as part of any defence against corporate criminal investigations and prosecutions.

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Should privilege against self-incrimination apply to corporate investigations?

  Privilege against self-incrimination is a fundamental principle that protects witnesses from revealing information which might expose them to an accusation or criminal charge. Many legal systems recognise this privilege, and in Norway the right to protect oneself against self-incrimination is a rule of law. The privilege derives both from the right to a fair hearing as defined in article 95 of Constitution and article 6(1) of the European Convention on Human Rights in addition to article 14(3)g of the United Nations Convention on Civil and Political Rights. In the US the privilege is enshrined in the Fifth Amendment to the Constitution.