Olje, gass og fornybar energi

Vi tilbyr spisskompetanse innen alle deler av energiretten. Dette omfatter juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, rådgivning, utvikling, salg og oppkjøp av vannkraft og vindkraft, regulatoriske forhold, samt nye fornybare energiformer. Vi har også omfattende erfaring med norsk og internasjonale teknologitransaksjoner innenfor energi, herunder batteri, hydrogen og sol.

Eiere av petroleumsressurser og infrastruktur på norsk sokkel etterspør ofte vår bistand knyttet til offentlige tillatelser, samarbeidsavtalen mellom lisensdeltakere, innleie av rigg og andre sentrale innsatsfaktorer, forholdet til leverandører i utbyggings- og modifikasjonsprosjekter, samt ved avsetning og transport av petroleum. Vi bistår også leverandørsiden i alle faser av petroleumsvirksomheten. 

Vi bistår våre kraftklienter med spørsmål knyttet til eierskapslovgivning og øvrige offentligrettslige rammer om virksomheten, utbyggingsprosjekter knyttet til vannkraft, vindkraft, biobrensel, nett og fjernvarme, miljøspørsmål, nettregulering, kraftkjøpsavtaler og energiutveksling over landegrensene, de økonomiske rammevilkår for ny fornybar energi, samt avsetning av kraft og finansielle produkter knyttet til avsetningen. Energiteamet jobber kontinuerlig med transaksjoner innenfor særlig vind- og vannkraft, med full oversikt over utviklingen i markedene som gjør oss i stand til å tilby juridisk og kommersiell spisskompetanse.

Energiteamet består av advokater lokalisert ved firmaets kontorer i Oslo, Bergen, London og Shanghai. Dette gir oss en unik evne til å tilby sømløs rådgivning i Norge og internasjonalt. Teamet jobber tett med ekspertise fra firmaets ulike team innenfor M&A, kapitalmarked, entrepriserett og tvisteløsning for å sikre at våre kunder får de beste rådene.