Fiskeri og havbruk

Vi er et ledende kompetansemiljø innen juridisk rådgivning til sjømatnæringen. Våre advokater har spisskompetanse innenfor alle aspekter ved fiskeri- og havbruksrett og besitter i tillegg omfattende bransjekunnskap.

Vi tilbyr juridisk bistand blant annet innenfor følgende områder:

 • Regulatorisk råd om rammelovgivning, konsesjonssystemet og rammevilkår
 • Søknadsprosesser mot offentlige myndigheter
 • Klagesaker ved enkeltvedtak (pålegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, osv.)
 • Samarbeidsavtaler mellom næringsaktører og andre privatrettslige avtaler
 • Forhandlinger og kontraktsinngåelse med kunder og leverandører
 • Tvister og prosedyre, herunder straffeprosess
 • Transaksjoner, konsolidering og sammenslåinger

Vi er som eneste advokatfirma i Norge rangert i Tier 1 i Chambers and Partners. Våre advokater i gruppen er også rangert med topplasseringer i andre advokatkåringer.  

Både innenfor tradisjonelt fiskeri som eksempelvis akvakulturrett arbeider vi i tett samarbeid med tilknyttede grupper innen tvisteløsning (prosedyre) og transaksjon/M&A. Vi har blant annet advokater i vår corporate-avdeling som er spesielt tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen. Vår internasjonale tilstedeværelse gir også ekstra fordeler i vår rådgivning, særlig overfor eksportleddet av sjømatnæringen.

Les våre siste artikler om fiskeri og havbruk

 • Fiskeri og havbruk

  2019

  Velkommen til Havbruksrettsdagen!

  For sjuende år på rad inviterer Wikborg Rein til Havbruksrettsdagen i Bergen. På arrangementet vil vi ta for oss de seneste trendene innen fiskeri- og havbruk og diskutere aktuelle problemstillinger og utfordringer i bransjen.

 • Fiskeri og havbruk

  2018

  Forskrift om kapasitetsøkning er fastsatt

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag publisert forskrift om kapasitetsøkning i produksjonsområdene. Forskriften ble fastsatt 20. desember 2017.

 • Fiskeri og havbruk

  2018

  Havbruksrettsdagen 2019

  Hvert år arrangerer Wikborg Reins Bergens-kontor Havbruksrettsdagen i begynnelsen av mai. Halvdagsseminaret er et faglig seminer der målet er å dele og utveksle kunnskap og erfaringer om det regulatoriske innen havbruksretten, og reflektere over bransjen gjennom gode diskusjoner og deling av kunnskap. Seminarets innhold fastsettes etter det som til enhver tid er aktuelt for næringen.