Fiskeri og havbruk

Wikborg Rein har bred erfaring og spisskompetanse innen alle aspekter ved fiskeri og havbruksrett og innenfor de forretningsjuridiske områder som har spesiell betydning for denne næringen. Vår bistand omfatter blant annet rådgivning knyttet til rammelovgivning, inngåelse av kontrakter i den daglige drift, samt oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner som finner sted i næringen.

Virksomhet knyttet til fiskeri og fiskeoppdrett er konsesjonsbelagt og undergitt betydelig offentlig regulering. Politiske skifter og teknologisk utvikling har ført til et omfattende regelverk som stadig endres, hvor det er avgjørende å være oppdatert til enhver tid. Overtredelsesgebyr, inndragning og straff benyttes i betydelig grad som virkemidler for å håndheve regelverket. Legalitetsprinsippet, generell og spesiell forvaltningsrett (herunder krav om korrekt saksbehandling) står sentralt i arbeidet med å sikre våre klienters interesser.

Det har vært betydelige tendenser til strukturering og konsentrasjon innenfor fiskeri og havbruksnæringen. Mange av de transaksjoner som gjennomføres forutsetter juridisk rådgivning fra advokater med så vel bransjekunnskap og juridisk spesialkompetanse innenfor fiskeri og havbruksnæringen, men også betydelig erfaring med egenkapitaltransaksjoner. Wikborg Rein har tatt konsekvensen av dette ved at enkelte advokater innenfor vår corporate avdeling er spesielt tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen.

I kontraktsrettslig sammenheng er næringen i stor grad internasjonalisert. Med betydelig internasjonal tilstedeværelse (utenlandskontorer i London, Singapore, Kobe og Shanghai), advokater kvalifisert under Engelsk rett og Kinesisk rett, samt egne Russlandsteam og Tysklandsteam, tilbyr vi juridisk assistanse også utenfor vår egen jurisdiksjon.

Wikborg Rein satser betydelig på fiskeri og havbruksnæringen, med en dedikert kompetansegruppe under ledelse av partner Grunde Bruland. Våre klienter er derfor sikret rask assistanse fra advokater med betydelig bransjekunnskap og spesialkompetanse.