Juridisk bistand – Fiskeri og havbruk

Vi er et ledende kompetansemiljø innen juridisk rådgivning til sjømatnæringen. Våre advokater har spisskompetanse innenfor alle aspekter ved fiskeri- og havbruksrett og besitter i tillegg omfattende bransjekunnskap.

Vi tilbyr juridisk bistand blant annet innenfor følgende områder:

 • Regulatorisk råd om rammelovgivning, konsesjonssystemet og rammevilkår
 • Søknadsprosesser mot offentlige myndigheter
 • Klagesaker ved enkeltvedtak (pålegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, osv.)
 • Samarbeidsavtaler mellom næringsaktører og andre privatrettslige avtaler
 • Forhandlinger og kontraktsinngåelse med kunder og leverandører
 • Tvister og prosedyre, herunder straffeprosess
 • Transaksjoner, konsolidering og sammenslåinger

Vi er som eneste advokatfirma i Norge rangert i Tier 1 i Chambers and Partners. Våre advokater i gruppen er også rangert med topplasseringer i andre advokatkåringer.  

Både innenfor tradisjonelt fiskeri som eksempelvis akvakulturrett arbeider vi i tett samarbeid med tilknyttede grupper innen tvisteløsning (prosedyre) og transaksjon/M&A. Vi har blant annet advokater i vår corporate-avdeling som er spesielt tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen. Vår internasjonale tilstedeværelse gir også ekstra fordeler i vår rådgivning, særlig overfor eksportleddet av sjømatnæringen.

 

Les boken Materialsamling i Havbruksrett

Du kan også laste ned boken her.

Les våre siste artikler om fiskeri og havbruk

 • Fiskeri og havbruk

  2022

  Fiskehelseregelverket er under totalrevidering

  Som ledd i gjennomføringen av EU sin dyrehelseforordning (EU 2016/429) og utfyllende forordninger har Mattilsynet nå sendt på 2. gangs høring et forslag til ny dyrehelseforskrift. Forslaget til denne forskriften er en del av det nye, store regelverket om dyrehelse som skrittvis vil bli gjennomført i norsk rett.

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Trafikklyssystemet: Forslag til kapasitetsjustering 2022

  Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt på høring forslag til regler for kapasitetsjustering i 2022. Forslaget gjelder regler om fastpristildeling og ­unntaksvekst i 2022. I tillegg foreslås det regler for nedtrekk i eventuelle røde produksjonsområder. Det er foreslått enkelte endringer, men materielt er mye likt sammenliknet med tidligere tildelingsrunder.

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Stiim Aqua-konferansen 2021 – Lukkede anlegg i sjø og havbruk til havs

  Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. 16.–17. november avviklet Stiim Aqua Cluster sin nasjonale konferanse i Stavanger med blant andre våre fiskeri- og havbruksspesialister Grunde Bruland og Martin H. Bryde som gjesteforelesere.