Juridisk bistand – Fiskeri og havbruk

Vi er et ledende kompetansemiljø innen juridisk rådgivning til sjømatnæringen. Våre advokater har spisskompetanse innenfor alle aspekter ved fiskeri- og havbruksrett og besitter i tillegg omfattende bransjekunnskap.

Vi tilbyr juridisk bistand blant annet innenfor følgende områder:

  • Regulatorisk råd om rammelovgivning, konsesjonssystemet og rammevilkår
  • Søknadsprosesser mot offentlige myndigheter
  • Klagesaker ved enkeltvedtak (pålegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, osv.)
  • Samarbeidsavtaler mellom næringsaktører og andre privatrettslige avtaler
  • Forhandlinger og kontraktsinngåelse med kunder og leverandører
  • Tvister og prosedyre, herunder straffeprosess
  • Transaksjoner, konsolidering og sammenslåinger

Vi er som eneste advokatfirma i Norge rangert i Tier 1 i Chambers and Partners. Våre advokater i gruppen er også rangert med topplasseringer i andre advokatkåringer.  

Både innenfor fiskeri og havbruk arbeider vi i tett samarbeid med tilknyttede grupper innen tvisteløsning (prosedyre) og transaksjon/M&A. Vi har blant annet advokater i vår corporate-avdeling som er spesielt tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen. Vår internasjonale tilstedeværelse gir også ekstra fordeler i vår rådgivning, særlig overfor eksportleddet av sjømatnæringen.

 

Les boken Materialsamling i Havbruksrett

Du kan også laste ned boken her.

Les våre siste artikler om fiskeri og havbruk