Juridisk bistand – Fornybar energi og infrastruktur

Wikborg Rein yter fullservice juridisk bistand innen fornybar energi, som vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme og andre klimavennlige energikilder. Vi gir råd til et bredt spekter av klienter i energibransjen, herunder kraftselskaper, internasjonale investorer, leverandører og entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet.

Vi er stolte av vår lange erfaring med energibransjen, som gjør oss i stand til å gi kommersielle, praktiske og fremdriftsorienterte råd. Basert på kundetilfredshet og ratingbyråenes vurderinger, er Wikborg Rein ett av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi.

Vårt team med spesialister er involvert i alle faser av prosjektutvikling i kraftsektoren, og har særlig erfaring med forhandling av kontrakter relatert til kraftproduksjon og -distribusjon. I den forbindelse bistår vi ofte våre klienter med forhandling av avtaler med turbinleverandører og andre leveransekontrakter. Vi har også bistått en rekke norske og internasjonale aktører med kraftkjøpsavtaler for fysisk og finansiell energihandel.

Våre advokater har omfattende erfaring med alle juridiske problemstillinger som er relevante for transaksjoner og tvister knyttet til kraftproduksjon og -distribusjon. 

Kombinasjonen av vår energigruppes erfaring med rådgivning innen kraftbransjen og Wikborg Reins fulldekkende forretningsjuridiske kompetanse, gjør at vi dekker kraftbransjens behov for juridisk bistand, herunder:

  • Investeringer og prosjektutvikling innenfor vindkraft, vannkraft, fjernvarme og kraftnett
  • Konsesjoner og regulatoriske rammer for kraftproduksjon, herunder spørsmål etter energiloven, vannfallrettighetsloven (tidl. industrikonsesjonsloven), vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
  • Rammer for nettvirksomheten og kraftomsetning, blant annet etter energiloven, kontrollforskriften og avregningsforskriften 
  • Problemstillinger knyttet til fast eiendom, som bruksrettigheter og fallrettigheter til kraftverkene og forhold til grunneiere
  • Betydningen av kommende EU-regelverk for energibransjen
  • Finansiering av fornybar energi
  • Kraftkjøpsavtaler (PPAer)
  • Utbyggingsavtaler, som avtaler om turbinanskaffelser, grunnarbeider og elektroarbeider
  • Aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjonsavtaler
  • Kraftbeskatning

Les våre siste artikler om fornybar energi og infrastruktur