Fornybar energi

Wikborg Rein yter fullservice juridisk bistand innen vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme og andre klimavennlige energikilder. Vi gir råd til et bredt spekter av klienter i energibransjen, herunder kraftselskaper, internasjonale investorer, leverandører og entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet.

Wikborg Rein er stolte av vår lange erfaring med energibransjen, som gjør oss i stand til å gi kommersielle, praktiske og fremdriftsorienterte råd. Basert på kundetilfredshet og ratingbyråenes vurderinger, er Wikborg Rein ett av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi.

Vårt team med spesialister er involvert i alle faser av prosjektutvikling i kraftsektoren, og har særlig erfaring med forhandling av kontrakter relatert til kraftproduksjon og -distribusjon. I den forbindelse bistår vi ofte våre klienter med forhandling av avtaler med turbinleverandører og andre leveransekontrakter. Wikborg Rein har også bistått en rekke norske og internasjonale aktører med kraftkjøpsavtaler for fysisk og finansiell energihandel.

Våre advokater har omfattende erfaring med alle juridiske problemstillinger som er relevante for transaksjoner og tvister knyttet til kraftproduksjon og -distribusjon. 

Kombinasjonen av vår energigruppes erfaring med rådgivning innen kraftbransjen og Wikborg Reins fulldekkende forretningsjuridiske kompetanse, gjør at vi dekker kraftbransjens behov for juridisk bistand, herunder:

 • Investeringer og prosjektutvikling innenfor vindkraft, vannkraft, fjernvarme og kraftnett
 • Konsesjoner og regulatoriske rammer for kraftproduksjon, herunder spørsmål etter energiloven, vannfallrettighetsloven (tidl. industrikonsesjonsloven), vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
 • Rammer for nettvirksomheten og kraftomsetning, blant annet etter energiloven, kontrollforskriften og avregningsforskriften 
 • Problemstillinger knyttet til fast eiendom, som bruksrettigheter og fallrettigheter til kraftverkene og forhold til grunneiere
 • Betydningen av kommende EU-regelverk for energibransjen
 • Finansiering av fornybar energi
 • Kraftkjøpsavtaler (PPAer)
 • Utbyggingsavtaler, som avtaler om turbinanskaffelser, grunnarbeider og elektroarbeider
 • Aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjonsavtaler
 • Kraftbeskatning

Les våre siste artikler om fornybar energi

 • Skatterett, Fornybar energi

  2019

  Skattlegging av vannkraftverk – NOU 2019: 16

  Den 30. september 2019 leverte kraftskatteutvalget sin utredning med forslag til ny kraftverksbeskatning til Finansdepartementet.

 • Fornybar energi

  2019

  New regulations to facilitate offshore wind in Norway on public hearing

  On 2 July 2019 the Ministry of Petroleum and Energy for the first time presented a proposal to open certain areas offshore the coast of Norway for construction of wind farms.

 • Fornybar energi

  2019

  Slik kan de nye reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper bli

  Den 28. juni 2019 sendte NVE på høring forslag til endringer i energilovforskriften vedrørende krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Formålet med de foreslåtte reglene er å effektivisere skillet mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet, ved blant annet å sikre nøytral opptreden og forhindre kryssubsidiering mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.