Forsikringsrett

Wikborg Reins kompetansegruppe for forsikringsrett tilbyr rådgivning i alle typer forsikringsrettslige spørsmål; både i forsikringsregulatoriske spørsmål, i dekningstvister og ved utforming av forsikringsvilkår.

Wikborg Rein bistår forsikringsselskaper, forsikringsmeglere og forsikringskunder med skadebehandling og klarlegging av forsikringsbehov. Firmaet yter regelmessig assistanse til både norske og utenlandske klienter vedrørende spørsmål som gjelder norsk reguleringslovgivning.

Innen alminnelig forsikring yter firmaet bistand vedrørende tingsskadeforsikring, ansvarsforsikring, naturskadeforsikring, eierskifteforsikring, motorvognforsikring, yrkesskadeforsikring, livsforsikring, pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring.

Firmaet har bred erfaring med sjø- og transportforsikring og reassuranse. Innen sjø- og transportforsikring yter firmaet bistand til norske og utenlandske klienter vedrørende dekningsspørsmål innenfor kasko, tidstap, P&I/FD&D, krigsforsikring og varetransportforsikring.

Wikborg Reins kompetansegruppe for forsikringsrett består av 20 advokater med bred erfaring med prosedyre i forsikringstvister for de alminnelige domstoler og ved voldgift. Forsikringsrettsgruppen ledes av partner Anders W. Færden.